Suunto is committed to achieving Level AA conformance for this website in conformance with the Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0 and achieving compliance with other accessibility standards. Please contact Customer Service at USA +1 855 258 0900 (toll free), if you have any issues accessing information on this website.

FREE SHIPPING FROM €150 | SIGN UP FOR NEWSLETTER | NEW LOWER PRICES

Suunto Ambit2 R Používateľská príručka - 2.0

Invertovanie displeja

Displej zariadenia Suunto Ambit2 R môžete invertovať zo svetlého na tmavý alebo opačne.

Postup invertovania displeja v nastaveniach:

  1. Podržte stlačené tlačidlo Next, aby sa otvorila ponuka možností.
  2. Stlačením tlačidla Next otvorte nastavenia General (Všeobecné).
  3. Stlačením tlačidla Next otvorte položku Tones/display (Tóny/displej).
  4. Tlačidlom Start Stop vyberte položku Invert display (Invertovať displej) a potvrďte ju stlačením tlačidla Next.

inverting display

TIP:

Displej zariadenia Suunto Ambit2 R môžete invertovať aj podržaním stlačeného tlačidla View v režime Time (Čas), športovom režime, pri navigácii alebo používaní stopiek a časovačov.

Table of Content