Suunto is committed to achieving Level AA conformance for this website in conformance with the Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0 and achieving compliance with other accessibility standards. Please contact Customer Service at USA +1 855 258 0900 (toll free), if you have any issues accessing information on this website.

FREE SHIPPING FROM €150 | SIGN UP FOR NEWSLETTER | NEW LOWER PRICES

Suunto Ambit2 R Používateľská príručka - 2.0

Nastavenie kontrastu displeja

Môžete zvýšiť alebo znížiť kontrast displeja zariadenia Suunto Ambit2 R.

Postup úpravy kontrastu displeja v nastaveniach:

  1. Podržte stlačené tlačidlo Next, aby sa otvorila ponuka možností.
  2. Stlačením tlačidla Next otvorte nastavenia General (Všeobecné).
  3. Stlačením tlačidla Next otvorte položku Tones/display (Tóny/displej).
  4. Tlačidlom Light Lock vyberte položku Display contrast (Kontrast displeja) a otvorte ju stlačením tlačidla Next.
  5. Tlačidlom Start Stop zvýšite kontrast displeja a tlačidlom Light Lock ho znížite.
  6. Tlačidlom Back Lap prejdite späť do nastavení alebo podržaním stlačeného tlačidla Next ukončite ponuku možností.

adjusting display contrast

Table of Content