Suunto is committed to achieving Level AA conformance for this website in conformance with the Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0 and achieving compliance with other accessibility standards. Please contact Customer Service at USA +1 855 258 0900 (toll free), if you have any issues accessing information on this website.

FREE SHIPPING FROM €150 | SIGN UP FOR NEWSLETTER | NEW LOWER PRICES

Suunto Ambit2 R Používateľská príručka - 2.0

Vlastné športové režimy

Okrem predvolených športových režimov uložených v hodinkách môžete na Movescount vytvoriť a upravovať vlastné športové režimy.

Vlastný športový režim môže obsahovať 1 až 8 rôznych displejov športového režimu. V úplnom zozname môžete určiť, ktoré údaje sa zobrazia na jednotlivých displejoch. Môžete prispôsobiť napríklad limity srdcovej frekvencie pre jednotlivé športy, vzdialenosť automatického kola alebo frekvenciu zaznamenávania pre optimalizáciu presnosti merania a výdrže batérie.

Každý športový režim s aktivovanou funkciou GPS môže používať aj možnosť Quick Navigation (Rýchla navigácia). V predvolenom nastavení je táto funkcia vypnutá. Keď vyberiete možnosť POI (Miesto záujmu) alebo Route (Trasa), zobrazí sa vyskakovací zoznam miest záujmu alebo trás, ktoré ste v hodinkách definovali na začiatku cvičenia.

Do zariadenia Suunto Ambit2 R môžete presunúť až 10 rôznych športových režimov vytvorených na Movescount. Aktívny môže byť vždy iba jeden športový režim.

TIP:

Na Movescount môžete takisto upraviť predvolené športové režimy.

Pomocou funkcie Autoscroll (Automatické posúvanie) môžete nastaviť hodinky tak, aby sa na displeji automaticky posúvali vaše športové režimy. Funkciu môžete aktivovať a interval zobrazovania informácií o vlastných športových režimoch definovať na webe Movescount. Počas cvičenia môžete funkciu Autoscroll (Automatické posúvanie) zapnúť alebo vypnúť bez toho, aby to malo vplyv na nastavenia vykonané na webe Movescount.

Postup zapnutia/vypnutia funkcie Autoscroll (Automatické posúvanie) počas cvičenia:

  1. V športovom režime podržte stlačené tlačidlo Next, aby sa otvorila ponuka možností.
  2. Tlačidlom Light Lock vyberte položku Activate (Aktivovať) a vyberte ju stlačením tlačidla Next.
  3. Pomocou tlačidla Start Stop prejdite na položku Autoscroll (Automatické posúvanie) a vyberte ju stlačením tlačidla Next.
  4. Stlačením tlačidla Start Stop alebo Light Lock nastavte funkciu Autoscroll (Automatické posúvanie) na možnosť On/Off (Zap./Vyp.) a potvrďte tlačidlom Next.

autoscroll

Table of Content