Suunto is committed to achieving Level AA conformance for this website in conformance with the Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0 and achieving compliance with other accessibility standards. Please contact Customer Service at USA +1 855 258 0900 (toll free), if you have any issues accessing information on this website.

FREE SHIPPING FROM €150 | CHRISTMAS GIFTS | EXTENDED RETURNS DURING 45 DAYS

Suunto Ambit2 S Používateľská príručka - 2.0

Kalibrovanie power PODov a sklonu

Suunto Ambit2 S automaticky kalibruje power POD, keď nájde POD. POD môžete kalibrovať aj manuálne kedykoľvek v priebehu cvičenia.

Postup manuálneho kalibrovania power PODu:

 1. V športovom režime podržte stlačené tlačidlo Next, aby sa otvorila ponuka možností.
 2. Prestaňte šliapať do pedálov a zdvihnite nohy z pedálov.
 3. Tlačidlom Light Lock prejdite na položku Calibrate Power POD (Kalibrovať Power POD) a vyberte ju stlačením tlačidla Next.

bike power POD calibration

Suunto Ambit2 S spustí kalibráciu PODu a signalizuje, či kalibrácia bola úspešná alebo nie. V spodnom riadku displeja sa zobrazuje aktuálna frekvencia použitá s Power PODom. Predchádzajúca frekvencia sa zobrazuje v zátvorkách.

calibration ongoing Ambit2

Ak má váš power POD funkciu automatického nulovania, môžete ju zapnúť/vypnúť prostredníctvom zariadenia Suunto Ambit2 S.

Postup zapnutia / vypnutia automatického nulovania:

 1. Po dokončení kalibrácie stlačte Start Stop.
 2. Tlačidlom Light Lock nastavte funkciu automatického nulovania na položku On/Off (Zap./Vyp.) a potvrďte ju stlačením tlačidla Next.
 3. Počkajte na dokončenie nastavenia.
 4. Ak nastavenie zlyhá alebo je power POD stratený, opakujte postup.

set auto zero

U power PODov používajúcich Crank Torque Frequency (CTF) môžete kalibrovať sklon.

Postup kalibrovania sklonu:

 1. Po dokončení kalibrácie power PODu stlačte Start Stop.
 2. Tlačidlom Light Lock nastavte správnu hodnotu podľa príručky Power PODu a potvrďte ju stlačením tlačením Next.
 3. Počkajte na dokončenie nastavenia.
 4. Ak nastavenie zlyhá alebo je power POD stratený, opakujte postup.

calibrate slope

Table of Content