Suunto is committed to achieving Level AA conformance for this website in conformance with the Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0 and achieving compliance with other accessibility standards. Please contact Customer Service at USA +1 855 258 0900 (toll free), if you have any issues accessing information on this website.

FREE SHIPPING FROM €150 | CHRISTMAS GIFTS | EXTENDED RETURNS DURING 45 DAYS

Suunto Ambit2 S Používateľská príručka - 2.0

Nácvik plávania

Nácvik plávania môžete uskutočniť kedykoľvek v priebehu plávania. Ak nacvičujete neštandardný plavecký štýl (napríklad používate iba nohy), môžete podľa potreby dodatočne nastaviť vzdialenosť nácviku manuálnym vložením dĺžky bazéna.

POZNÁMKA:

Nepridávajte vzdialenosť nácviku, až kým svoj nácvik neskončíte.

Postup nácviku:

  1. V priebehu zaznamenávania plávania v bazéne podržte stlačené tlačidlo Next pre otvorenie menu možností.
  2. Stlačením Next otvorte Plávanie.
  3. Stlačením Next vyberte Nácvik a zahájte nácvik plávania.
  4. Po dokončení nácviku stlačte View a podľa potreby upravte celkovú vzdialenosť.

adding swimming drill

Pre ukončenie nácviku otvorte v menu možností Plávanie a vyberte Ukončiť nácvik.

TIP:

Nácvik môžete prerušiť stlačením Start Stop.

Table of Content