Suunto is committed to achieving Level AA conformance for this website in conformance with the Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0 and achieving compliance with other accessibility standards. Please contact Customer Service at USA +1 855 258 0900 (toll free), if you have any issues accessing information on this website.

FREE SHIPPING FROM €150 | EASY RETURNS | SIGN UP FOR NEWSLETTER

Suunto Ambit2 S Používateľská príručka - 2.0

Športové režimy

Môžete si vybrať vhodný športový režim z prednastavených športových režimov. V závislosti od športu sú počas cvičenia zobrazované rozdielne informácie. Športový režim napríklad špecifikuje, či bude rýchlosť meraná pomocou funkcie FusedSpeedTM alebo bežného systému GPS. (Pre ďalšie informácie pozri FusedSpeed.) Zvolený športový režim ovplyvní aj nastavenie cvičenia, ako sú limity srdcovej frekvencie, vzdialenosť automatického kola a frekvencia zaznamenávania.

Na Movescount môžete vytvoriť viac prispôsobených športových režimov, upraviť vopred definované športové režimy a načítať ich do svojho zariadenia.

V priebehu cvičenia vám vopred definované športové režimy poskytujú informácie, či sú vhodné pre tento konkrétny šport:

  • Cyklistika: rýchlosť, vzdialenosť, tempo a srdcová frekvencia
  • Plávanie v bazéne: priemerná rýchlosť záberov, max. tempo, priemerný SWOLF
  • Ďalšie športy: rýchlosť, srdcová frekvencia a nadmorská výška
  • Tréning v telocvični : srdcová frekvencia (bez GPS)
  • Triatlon: kombinácia informácií o plávaní v prírode, cyklistike a behaní.
  • Beh: tempo, srdcová frekvencia a chronograf
  • Plávanie v prírode: priemerná rýchlosť záberov, max. tempo
POZNÁMKA:

Funkcia SWOLF sa používa na meranie efektivity plávania. Je to kombinácia času plávania a počtu záberov počas určenej dĺžky bazéna.

Table of Content