Suunto is committed to achieving Level AA conformance for this website in conformance with the Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0 and achieving compliance with other accessibility standards. Please contact Customer Service at USA +1 855 258 0900 (toll free), if you have any issues accessing information on this website.

FREE SHIPPING FROM €150 | SIGN UP FOR NEWSLETTER | NEW LOWER PRICES

Suunto Ambit2 S Používateľská príručka - 2.0

Úprava nastavení

Postup otvorenia a úpravy nastavení:

 1. Podržte stlačené tlačidlo Next, aby sa otvorila ponuka možností.
 2. Pomocou tlačidiel Start Stop a Light Lock prechádzajte položky ponuky.
 3. Stlačením tlačidla Next otvorte nastavenie.
 4. Stlačením tlačidla Start Stop a Light Lock zmeníte hodnoty nastavenia.
 5. Stlačte tlačidlo Back Lap pre návrat na predchádzajúce zobrazenie nastavenia alebo podržte stlačené tlačidlo Next pre ukončenie ponuky možností.

adjusting settings Ambit2

Máte prístup k nasledujúcim možnostiam:

Personal (Osobné)

 • Birth year (Rok narodenia)
 • Weight (Hmotnosť)
 • Max HR (Maximálna srdcová frekvencia)
 • Gender (Pohlavie)

VšeobecnéFormats (Formáty)

 • Language (Jazyk)
 • Unit system (Systém jednotiek)
  • Metric (Metrický)
  • Imperial (Imperiálny)
  • Advanced (Rozšírené): Umožňuje prispôsobiť na Movescount kombináciu imperiálnych a metrických nastavení podľa vašej potreby.
 • Position format (Formát polohy):
  • WGS84 Hd,d°
  • WGS84 Hd°m,m'
  • WGS84 Hd°m's,s
  • UTM
  • MGRS
  • Britské (BNG)
  • Fínske (ETRS-TM35FIN)
  • Fínske (KKJ)
  • Írske (IG)
  • Švédske (RT90)
  • Švajčiarske (CH1903)
  • UTM NAD27 Aljaška
  • UTM NAD27 Kužeľ
  • UTM NAD83
  • NZTM2000
 • Time format (Formát času): 12 alebo 24 hodín
 • Date format (Formát dátumu): dd.mm.rr, mm/dd/rr

Time/date (Čas/dátum)

 • GPS timekeeping (GPS časomiera): zapnuté alebo vypnuté
 • Dual time (Duálny čas): hodiny a minúty
 • Alarm (Budík): zapnutý/vypnutý, hodiny a minúty
 • Time (Čas): hodiny a minúty
 • Date (Dátum): rok, mesiac, deň

Tones/display (Tóny/displej)

 • Invert display (Invertovať displej): invertuje farby displeja
 • Button lock (Zámok tlačidiel)
  • Time mode lock (Zámok v režime Čas): Zámok tlačidiel v režime Time (Čas).
   • Actions only (Iba akcie): Úvodná ponuka a ponuka možností sú zamknuté.
   • All buttons (Všetky tlačidlá): Všetky tlačidlá sú zamknuté. Podsvietenie možno aktivovať v režime Night (Noc).
  • Sport mode lock (Zámok v športovom režime): Zámok tlačidiel v športových režimoch.
   • Actions only (Iba akcie): Počas cvičenia sú zamknuté tlačidlá Start Stop, Back Lap a ponuka možností.
   • All buttons (Všetky tlačidlá): Všetky tlačidlá sú zamknuté. Podsvietenie možno aktivovať v režime Night (Noc).
 • Tones (Tóny):
  • All on (Všetky zapnuté): tóny tlačidiel a systémové tóny sú aktivované
  • Buttons Off (Tlačidlá vypnuté): aktivované sú iba systémové tóny
  • All off (Všetky vypnuté): všetky tóny sú vypnuté
 • Backlight (Podsvietenie): Mode (Režim):

  • Normal (Normálny): Podsvietenie sa zapne na niekoľko sekúnd po stlačení tlačidla Light Lock a keď znie budík.
  • Off (Vypnuté): Podsvietenie sa nezapne po stlačení žiadneho tlačidla, ani keď zaznie budík.
  • Night (Noc): Posvietenie sa zapne na niekoľko sekúnd po stlačení akéhokoľvek tlačidla a keď znie budík. Používanie režimu Night (Noc) výrazne znižuje výdrž batérie.
  • Toggle (Prepínanie): Podsvietenie sa rozsvieti po stlačení tlačidla Light Lock. Zostane rozsvietené, až kým znova nestlačíte tlačidlo Light Lock.

  • Brightness (Jas): Nastavenie jasu podsvietenia (v percentách).

 • Display contrast (Kontrast displeja): Nastavenie kontrastu displeja (v percentách).

Compass (Kompas)

 • Calibration (Kalibrácia): Spustenie kalibrácie kompasu.
 • Declination (Deklinácia): Nastavenie hodnoty deklinácie kompasu.

Map (Mapa)

 • Orientation (Orientácia)
  • Heading up (Smer hore): Zobrazenie priblíženej mapy, smer cesty je hore.
  • North up (Sever hore): Zobrazenie priblíženej mapy, sever je hore.
POZNÁMKA:

Budík bude znieť, aj keď sú všetky tóny vypnuté.

Pair (Párovať)

 • Bike PODy: Párovanie Bike PODu.
 • Power POD: Párovanie Power PODu.
 • HR belt (Hrudný pás): Párovanie hrudného pásu.
 • Foot POD: Párovanie zariadenia Foot POD.
 • Cadence POD: Párovanie Cadence PODu.

Table of Content