Suunto is committed to achieving Level AA conformance for this website in conformance with the Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0 and achieving compliance with other accessibility standards. Please contact Customer Service at USA +1 855 258 0900 (toll free), if you have any issues accessing information on this website.

FREE SHIPPING FROM €150 | EASY RETURNS | SIGN UP FOR NEWSLETTER

Suunto Ambit3 Peak Používateľská príručka - 2.5

Funkcie

3D vzdialenosť

Suunto Ambit3 Peakpri meraní vzdialenosti zohľadňujú nastúpané aj naklesané prevýšenie. Vďaka tomu sa pri cvičení v kopcovitom alebo horskom teréne dosiahne realistickejšie meranie vzdialenosti. V takom prípade je 3D vzdialenosť väčšia ako 2D vzdialenosť.

2D versus 3D

Ak na analýzu svojich trás používate softvér tretej strany, skontrolujte spôsob výpočtu trasy. Ak sa pri výpočte používa 2D vzdialenosť, možno nebudete chcieť v hodinkách deaktivovať 3D vzdialenosť.

V opačnom prípade, ak často cvičíte v kopcovitom teréne, mali by ste si aktivovať 3D vzdialenosť.

Aktivácia 3D vzdialenosti:

  1. V športovom režime podržte stlačené tlačidlo Next, aby sa otvorila ponuka možností.
  2. Tlačidlom Light Lock prejdite na položku ACTIVATE (AKTITOVAŤ) a stlačte tlačidlo Next.
  3. Prejdite na položku 3D distance (3D vzdialenosť) a stlačením tlačidla Next prepnite na 3D vzdialenosť.
  4. Nastavenie ukončite podržaním stlačeného tlačidla Next.

Table of Content