Suunto is committed to achieving Level AA conformance for this website in conformance with the Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0 and achieving compliance with other accessibility standards. Please contact Customer Service at USA +1 855 258 0900 (toll free), if you have any issues accessing information on this website.

FREE SHIPPING FROM €150 | EASY RETURNS | SIGN UP FOR NEWSLETTER

Suunto Ambit3 Peak Používateľská príručka - 2.5

Automatické prerušenie

Funkcia Autopause (Automatické prerušenie) preruší zaznamenávanie cvičenia, keď je vaša rýchlosť nižšia ako 2 km/h. Keď sa rýchlosť zvýši nad 3 km/h, zaznamenávanie automaticky pokračuje.

Funkciu Autopause (Automatické prerušenie) môžete zapnúť a vypnúť pre každý športový režim na webovej lokalite Movescount alebo v rozšírených nastaveniach pre športový režim.

Funkciu Autopause (Automatické prerušenie) môžete počas cvičenia zapnúť alebo vypnúť aj bez toho, aby to malo vplyv na nastavenia vykonané na webovej lokalite Movescount.

Zapnutie a vypnutie funkcie Autopause (Automatické prerušenie) počas cvičenia:

  1. V športovom režime podržaním stlačeného tlačidla Next otvorte ponuku možností.
  2. Tlačidlom Light Lock prejdite na položku Activate (Aktivovať) a vyberte ju stlačením tlačidla Next.
  3. Pomocou tlačidla Start Stop prejdite na položku Autopause (Automatické prerušenie) a vyberte ju stlačením tlačidla Next.
  4. Pomocou tlačidla Start Stop alebo Light Lock zapnite alebo vypnite.
  5. Ak chcete ponuku opustiť, podržte stlačené tlačidlo Next.

Table of Content