Suunto is committed to achieving Level AA conformance for this website in conformance with the Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0 and achieving compliance with other accessibility standards. Please contact Customer Service at USA +1 855 258 0900 (toll free), if you have any issues accessing information on this website.

FREE SHIPPING FROM €150 | EASY RETURNS | SIGN UP FOR NEWSLETTER

Suunto Ambit3 Peak Používateľská príručka - 2.5

FusedAlti

Funkcia FusedAltiTM poskytuje hodnoty nadmorskej výšky, ktoré sú kombináciou merania nadmorskej výšky pomocou GPS a barometrického tlaku. Vo výslednej zobrazenej nadmorskej výške sa minimalizuje efekt dočasných a skokových chýb.

POZNÁMKA:

Predvolene sa nadmorská výška pri cvičeniach využívajúcich GPS alebo pri navigácii meria pomocou funkcie FusedAlti. Keď je jednotka GPS vypnutá, nadmorská výška sa meraná snímačom barometrického tlaku.

Ak nechcete merať nadmorskú výšku pomocou funkcie FusedAlti, môžete ju vypnúť v ponuke možností.

Vypnutie funkcie FusedAlti:

  1. Podržaním stlačeného tlačidla Next otvorte ponuku možností.
  2. Tlačidlom Light Lock prejdite na položku Alti-baro a otvorte ju stlačením tlačidla Next.
  3. Pomocou tlačidla Start Stop prejdite na položku FusedAlti a vyberte ju stlačením tlačidla Next.
  4. Tlačidlom Start Stop alebo Light Lock nastavte pre funkciu FusedAlti možnosť Off (Vypnutá) a potvrďte ju stlačením tlačidla Next.

Keď je zariadenie v režime Time (Čas), môžete pomocou funkcie FusedAlti vyhľadať novú referencii pre barometricky meranú nadmorskú výšku. Tým sa aktivuje GPS na max. 15 minút.

Vyhľadanie novej referencie pre barometricky meranú nadmorskú výšku pomocou funkcie FusedAlti:

  1. Podržaním stlačeného tlačidla Next otvorte ponuku možností.
  2. Tlačidlom Light Lock prejdite na položku Alti-baro a otvorte ju stlačením tlačidla Next.
  3. Tlačidlom Light Lock prejdite na položku Reference (Referenčná hodnota) a otvorte ju stlačením tlačidla Next.
  4. Pomocou tlačidla Start Stop prejdite na položku Auto adjust a vyberte ju stlačením tlačidla Next. GPS sa zapne a zariadenie začne počítať nadmorskú výšku pomocou funkcie FusedAlti.

new reference FusedAlti Ambit3 Peak

POZNÁMKA:

V dobrých podmienkach trvá 4 – 12 minút, kým sa funkcia FusedAlti zapne. Počas tohto času sa na športových hodinkách Suunto Ambit3 Peak zobrazuje barometrická nadmorská výška a znak ~ pri hodnote nadmorskej výšky signalizuje, že hodnota nemusí byť presná.

Table of Content