Suunto is committed to achieving Level AA conformance for this website in conformance with the Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0 and achieving compliance with other accessibility standards. Please contact Customer Service at USA +1 855 258 0900 (toll free), if you have any issues accessing information on this website.

FREE SHIPPING FROM €150 | EASY RETURNS | SIGN UP FOR NEWSLETTER

Suunto Ambit3 Peak Používateľská príručka - 2.5

Indikátory počasia

Okrem grafu barometra (pozrite si časť Používanie profilu Barometer (Barometer)) športové hodinky Suunto Ambit3 Peak obsahujú dva indikátory počasia: tendenciu počasia a výstrahu pred búrkou.

Indikátor tendencie počasia sa zobrazuje na displeji času a predstavuje rýchly spôsob na kontrolu zmien počasia.

weather trend Ambit3 Peak

Indikátor trendu počasia sa skladá z dvoch čiarok, ktoré tvoria šípku. Každá čiarka predstavuje 3 hodinovú periódu. Zmena barometrického tlaku o viac ako 2 hPa (0,59 palca Hg) počas troch hodín spôsobí zmenu smeru šípky. Príklady:

weather trend droppingprudký pokles tlaku počas posledných šiestich hodín
weather trend steady risingtlak bol stály a potom počas posledných troch hodín prudko stúpal
weather trend rising droppingtlak prudko stúpal a potom počas posledných troch hodín prudko klesal

Výstraha pred búrkou

Veľmi prudký pokles barometrického tlaku zvyčajne znamená, že sa blíži búrka a mali by ste hľadať úkryt. Keď je aktívna výstraha pred búrkou, v športových hodinkách Suunto Ambit3 Peak zaznie alarm a zobrazí sa ikona búrky, keď tlak počas 3 hodín poklesne o 4 hPa (0,12 palca Hg) alebo viac.

POZNÁMKA:

Výstraha pred búrkou nefunguje, ak je aktivovaný profil výškomera. Pozrite si časť Výber profilu vhodného pre aktivitu.

Aktivácia funkcie Storm alarm (Výstraha pred búrkou):

  1. Podržaním stlačeného tlačidla Next otvorte ponuku možností.
  2. Tlačidlom Light Lock prejdite na položku Alti-baro a otvorte ju stlačením tlačidla Next.
  3. Stlačením tlačidla Next vyberte položku Storm alarm (Výstraha pred búrkou).
  4. Tlačidlom Start Stop alebo Light Lock nastavte pre výstrahu pred búrkou možnosť On (Zapnutá) alebo Off (Vypnutá) a nastavenie potvrďte tlačidlom Next.

Keď sa ozve výstraha pred búrkou, zrušíte ju stlačením ľubovoľného tlačidla. Ak nestlačíte žiadne tlačidlo, výstraha sa raz zopakuje po piatich minútach. Ikona búrky zostane na displeji, kým sa poveternostné podmienky nestabilizujú (pokles tlaku sa spomalí).

Ak sa výstraha pred búrkou vyskytne počas zaznamenávania cvičenia, vytvorí sa špeciálne kolo s názvom storm alarm (výstraha pred búrkou).

TIP:

Výstrahu pred búrkou môžete aktivovať alebo vypnúť v ponuke možností v športovom režime.

Table of Content