Suunto is committed to achieving Level AA conformance for this website in conformance with the Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0 and achieving compliance with other accessibility standards. Please contact Customer Service at USA +1 855 258 0900 (toll free), if you have any issues accessing information on this website.

FREE SHIPPING FROM €150 | EASY RETURNS | SIGN UP FOR NEWSLETTER

Suunto Ambit3 Peak Používateľská príručka - 2.5

Kompas

Športové hodinky Suunto Ambit3 Peak sú vybavené digitálnym kompasom, ktorý umožňuje orientáciu voči magnetickému pólu. Kompas s kompenzáciou naklápania poskytuje presné údaje, aj keď nie je zarovnaný do presnej vodorovnej polohy.

Displej kompasu sa môže zobraziť a zatvoriť z úvodnej ponuky v časti DISPLAYS (Displeje) » Compass (Kompas). Prepína sa pomocou tlačidla Next.

Na displeji kompasu sa zobrazujú tieto informácie:

 • stredný riadok: kompasový kurz v stupňoch,
 • spodný riadok: pomocou tlačidla View môžete zmeniť zobrazenie na aktuálny kurz v hlavných smeroch, na čas alebo prázdne zobrazenie.

compass Ambit3

Kompas sa po jednej minúte vypne, aby sa šetrila energia. Tlačidlom Start Stop sa kompas znova aktivujte.

Kalibrácia kompasu

Ak sa kompas ešte nepoužíval, musí sa kalibrovať. Otáčajte a nahýnajte hodinky rôznymi smermi, kým nezapípajú. Znamená to, že kalibrácia je dokončená.

calibrating compass Ambit3

Ak ste už kompas kalibrovali a chcete ho znova kalibrovať, možnosti kalibrácie nájdete v ponuke možností.

Ak bola kalibrácia úspešná, zobrazí sa text Calibration successful (Kalibrácia úspešná). Ak kalibrácia nebola úspešná, zobrazí sa text Calibration failed (Kalibrácia zlyhala). Ak chcete kalibráciu zopakovať, stlačte tlačidlo Start Stop.

Manuálne spustenie kalibrácie kompasu:

 1. Podržaním stlačeného tlačidla Next otvorte ponuku možností.
 2. Tlačidlom Next prejdite na položku GENERAL (VŠEOBECNÉ).
 3. Tlačidlom Light Lock prejdite na položku Compass (Kompas) a vyberte ju stlačením tlačidla Next.
 4. Stlačením tlačidla Next prejdite na položku Calibration (Kalibrácia).

Nastavenie deklinácie

Na zaistenie presných údajov kompasu nastavte presnú hodnotu deklinácie.

Papierové mapy sú orientované na zemský severný pól. Kompasy však ukazujú na magnetický pól – oblasť nad Zemou, v ktorej sa zbiehajú magnetické siločiary. Pretože magnetický a zemský pól neležia na jednom mieste, musí sa v kompase nastaviť deklinácia. Uhol medzi magnetickým a zemským severným pólom je vaša deklinácia.

Hodnotu deklinácie môžete nájsť na väčšine máp. Poloha magnetického pólu sa každý rok mení, takže najpresnejšie a najaktuálnejšie hodnoty deklinácie nájdete na internete (napríklad na adrese www.magnetic-declination.com).

Mapy pre orientačný beh sú však kreslené vo vzťahu k magnetickému severnému pólu. To znamená, že pri používaní máp pre orientačný beh musíte vypnúť opravu deklinácie nastavením hodnoty deklinácie na 0 stupňov.

Postup uloženia hodnoty deklinácie:

 1. Podržaním stlačeného tlačidla Next otvorte ponuku možností.
 2. Stlačením tlačidla Next otvorte položku general (všeobecné).
 3. Tlačidlom Light Lock prejdite na položku Compass (Kompas) a vyberte ju stlačením tlačidla Next.
 4. Tlačidlom Light Lock prejdite na položku Declination (Deklinácia) a vyberte ju stlačením tlačidla Next.
 5. Vypnite deklináciu výberom možnosti alebo vyberte položku W (západ) alebo E (východ).
 6. Tlačidlami Start Stop a Light Lock nastavte hodnotu deklinácie.
 7. Stlačením tlačidla Next potvrďte nastavenie.

setting declination Ambit3

TIP:

Nastavenie kompasu môžete zadať aj podržaním stlačeného tlačidla View v režime Compass (Kompas).

Nastavenie zámku kurzu

Pomocou funkcie zámku kurzu môžete označiť smer k cieľu vo vzťahu k severu.

Uzamknutie kurzu:

 1. Keď je kompas aktívny, držte hodinky pred sebou a otočte sa k cieľu.
 2. Stlačením tlačidla Back Lap uzamknite aktuálnu hodnotu stupňov zobrazenú na hodinkách ako váš kurz.
 3. Prázdny trojuholník signalizuje uzamknutý kurz vo vzťahu k indikátoru severu (plný trojuholník).
 4. Zámok kurzu sa odstráni stlačením tlačidla Back Lap.

setting bearing lock Ambit3

POZNÁMKA:

Keď používate kompas v režime cvičenia, tlačidlom Back Lap sa iba uzamkne a vymaže kurz. Ak chcete vytvoriť kolo tlačidlom Back Lap, ukončite režim kompasu.

Table of Content