Suunto is committed to achieving Level AA conformance for this website in conformance with the Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0 and achieving compliance with other accessibility standards. Please contact Customer Service at USA +1 855 258 0900 (toll free), if you have any issues accessing information on this website.

FREE SHIPPING FROM €150 | EASY RETURNS | SIGN UP FOR NEWSLETTER

Suunto Ambit3 Peak Používateľská príručka - 2.5

Miesta záujmu

Športové hodinky Suunto Ambit3 Peak sú vybavené navigáciou GPS, ktorá vás môže navigovať na vopred definované miesto uložené ako miesto záujmu (POI).

POZNÁMKA:

Navigovať môžete aj pri zaznamenávaní cvičenia (pozrite si časť Navigovanie počas cvičenia).

Navigácia na miesto záujmu:

 1. Stlačením tlačidla Start Stop otvorte úvodnú ponuku.
 2. Pomocou tlačidla Start Stop prejdite na položku Navigation (Navigácia) a otvorte ju stlačením tlačidla Next.
 3. Tlačidlom Light Lock prejdite na položku POIs (Points of interest) (Miesta záujmu (POI)) a otvorte ju stlačením tlačidla Next.
  Hodinky zobrazia počet uložených miest záujmu a voľné miesto na nové miesta záujmu.
 4. Tlačidlom Start Stop alebo Light Lock vyberte miesto záujmu, ku ktorému chcete navigovať, a označte ho stlačením tlačidla Next.
 5. Stlačením tlačidla Next vyberte položku Navigate (Navigovať). Ak používate kompas prvý raz, musíte ho kalibrovať (pozrite si časť Kalibrácia kompasu). Po aktivácii kompasu začnú hodinky hľadať signál GPS a po zistení signálu zobrazia hlásenie GPS found (GPS nájdené).
 6. Začnite navigáciu k miestu záujmu. Na hodinkách sa zobrazia tieto informácie:
 7. indikátor zobrazujúci smer k cieľu (pozrite si podrobnejšie vysvetlenie nižšie),
 8. vzdialenosť k cieľu.
 9. Keď dosiahnete cieľ, na hodinkách sa zobrazí príslušná informácia.

navigating POI Ambit3

Keď stojíte alebo sa pohybujete len pomaly (do 4 km/h), hodinky zobrazujú smer k miestu záujmu (alebo zastávke, ak navigujete po trase) podľa kompasu.

navigating POI stationary Ambit3

Keď sa pohybujete (rýchlejšie ako 4 km/h), hodinky zobrazujú smer k miestu záujmu (alebo zastávke, ak navigujete po trase) podľa GPS.

Smer k cieľu (kurz) sa zobrazuje pomocou prázdneho trojuholníka. Smer pohybu (kurz) sa signalizuje pomocou plných čiar v hornej časti displeja. Ak sú zarovnané, znamená to, že sa pohybujete správnym smerom.

navigating POI moving Ambit3

Kontrola polohy

Športové hodinky Suunto Ambit3 Peak umožňujú zistiť súradnice aktuálnej polohy pomocou systému GPS.

Kontrola polohy:

 1. Stlačením tlačidla Start Stop otvorte úvodnú ponuku.
 2. Pomocou tlačidla Start Stop prejdite na položku Navigation (Navigácia) a otvorte ju stlačením tlačidla Next.
 3. Stlačením tlačidla Next vyberte položku Location (Poloha).
 4. Stlačením tlačidla Next vyberte položku Current (Aktuálna).
 5. Hodinky začnú hľadať signál GPS a po zistení signálu sa zobrazí hlásenie GPS found (GPS nájdené). Potom sa na displeji zobrazia aktuálne súradnice.
TIP:

Svoju polohu môžete kontrolovať aj pri zaznamenávaní cvičení. Podržaním stlačeného tlačidla Next otvorte ponuku možností.

Pridanie polohy ako miesta záujmu

Suunto Ambit3 Peak umožňujú uložiť aktuálnu polohu alebo definovať polohu ako miesto záujmu (POI). K uloženému miestu záujmu sa môžete kedykoľvek nechať navigovať, napríklad aj počas cvičenia.

Do hodiniek môžete uložiť až 250 miest záujmu. Upozorňujeme, že do tohto počtu sa počítajú aj trasy. Ak máte napríklad trasu obsahujúcu 60 zastávok, môžete do hodiniek uložiť už iba 190 miest záujmu.

Uloženie polohy ako miesta záujmu:

 1. Stlačením tlačidla Start Stop prejdite do úvodnej ponuky.
 2. Pomocou tlačidla Start Stop vyberte položku Navigation (Navigácia) a otvorte ju stlačením tlačidla Next.
 3. Stlačením tlačidla Next vyberte položku Location (Poloha).
 4. Vyberte položku CURRENT (AKTUÁLNA) alebo DEFINE (DEFINOVAŤ), ak chcete manuálne nastaviť hodnoty zemepisnej šírky a dĺžky.
 5. Stlačením tlačidla Start Stop uložte polohu.
 6. Vyberte vhodný typ miesta záujmu pre vašu polohu. Tlačidlom Start Stop alebo Light Lock prechádzajte rôznymi typmi miest záujmu. Tlačidlom Next vyberte vhodný typ miesta záujmu.
 7. Vyberte vhodný názov pre polohu. Tlačidlom Start Stop alebo Light Lock prechádzajte možnosťami názvu. Tlačidlom Next vyberte názov.
 8. Stlačením tlačidla Start Stop uložte miesto záujmu.

Odstránenie miesta záujmu

Miesto záujmu môžete odstrániť v hodinkách.

Odstránenie miesta záujmu:

 1. Stlačením tlačidla Start Stop prejdite do úvodnej ponuky.
 2. Pomocou tlačidla Start Stop vyberte položku Navigation (Navigácia) a otvorte ju stlačením tlačidla Next.
 3. Tlačidlom Light Lock prejdite na položku POIs (Points of interest) (Miesta záujmu) a otvorte ju stlačením tlačidla Next.
  Hodinky zobrazia počet uložených miest záujmu a voľné miesto na nové miesta záujmu.
 4. Tlačidlom Start Stop alebo Light Lock prejdite na miesto záujmu, ktoré chcete odstrániť, a vyberte ho stlačením tlačidla Next.
 5. Pomocou tlačidla Start Stop vyberte položku Delete (Odstrániť). Vyberte tlačidlom Next.
 6. Potvrďte stlačením tlačidla Start Stop.

Table of Content