Suunto is committed to achieving Level AA conformance for this website in conformance with the Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0 and achieving compliance with other accessibility standards. Please contact Customer Service at USA +1 855 258 0900 (toll free), if you have any issues accessing information on this website.

FREE SHIPPING FROM €150 | EASY RETURNS | SIGN UP FOR NEWSLETTER

Suunto Ambit3 Peak Používateľská príručka - 2.5

Multišportový tréning

Športové hodinky Suunto Ambit3 Peak môžete používať na multišportový tréning, na jednoduché prepínanie medzi rôznymi športovými režimami (pozrite si časť Športové režimy) počas cvičenia a zobrazovanie údajov pre daný šport počas cvičenia a v súhrne záznamu.

Šport môžete zmeniť manuálne počas cvičenia alebo môžete vytvoriť multišportový režim, v ktorom sa budú športy meniť v určenom poradí, napríklad pri triatlone.

Manuálne prepínanie športových režimov

Športové hodinky Suunto Ambit3 Peak umožňujú počas cvičenia prepnúť do iného športového režimu bez ukončenia zaznamenávania. Všetky športové režimy použité počas cvičenia sú súčasťou záznamu.

Manuálne prepnutie športového režimu počas cvičenia:

  1. V priebehu zaznamenávania cvičenia podržaním stlačeného tlačidla Back Lap otvorte športové režimy.
  2. Tlačidlom Start Stop alebo Light Lock prechádzajte možnosťami zoznamu športových režimov.
  3. Tlačidlom Next vyberte vhodný športový režim. Hodinky Suunto Ambit3 Peak pokračujú v zaznamenávaní záznamu a údajov pre zvolený športový režim.

switching sport during exercise Ambit3

POZNÁMKA:

Hodinky Suunto Ambit3 Peak pri každom prepnutí na iný športový režim vytvoria medzičas.

POZNÁMKA:

Pri prepnutí na iný športový režim sa zaznamenávanie nepreruší. Zaznamenávanie môžete manuálne prerušiť stlačením tlačidla Start Stop.

Používanie multišportového režimu

Môžete vytvoriť vlastný multišportový režim alebo použiť existujúci predvolený športový režim, ako je Triathlon (Triatlon). Multišportový režim môže obsahovať niekoľko športových režimov v určenom poradí. Každý šport môže mať vlastný intervalový časovač.

Používanie multišportového režimu:

  1. Stlačením tlačidla Start Stop spustite zaznamenávanie záznamu.
  2. Ak chcete počas cvičenia prepnúť na nasledujúci šport, podržte stlačené tlačidlo Back Lap.

Table of Content