Suunto is committed to achieving Level AA conformance for this website in conformance with the Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0 and achieving compliance with other accessibility standards. Please contact Customer Service at USA +1 855 258 0900 (toll free), if you have any issues accessing information on this website.

FREE SHIPPING FROM €150 | EASY RETURNS | SIGN UP FOR NEWSLETTER

Suunto Ambit3 Peak Používateľská príručka - 2.5

Odpočítavací časovač

Môžete nastaviť odpočítavací časovač, ktorý odpočítava čas od nastavenej hodnoty do nuly. Po každej z posledných 10 sekúnd odpočítavania časovač spustí krátky zvukový signál a po dosiahnutí nuly zaznie alarm.

Odpočítavací časovač sa môže zobraziť a zatvoriť z úvodnej ponuky v časti Displays (Displeje) » Countdown (Odpočítavanie). Prepína sa pomocou tlačidla Next.

Postup nastavenia času odpočítavania:

  1. Ak chcete nastaviť čas odpočítavania, stlačte tlačidlo View, kým sa neotvorí displej odpočítavacieho časovača.
  2. Ak chcete nastaviť čas odpočítavania, stlačte tlačidlo View.
  3. Tlačidlami Start Stop a Light Lock nastavte hodiny a minúty. Potvrďte tlačidlom Next.
  4. Odpočítavanie spustite stlačením tlačidla Start Stop.

countdown timer Ambit3

TIP:

Odpočítavanie môžete pozastaviť alebo obnoviť stlačením tlačidla Start Stop.

Table of Content