Suunto is committed to achieving Level AA conformance for this website in conformance with the Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0 and achieving compliance with other accessibility standards. Please contact Customer Service at USA +1 855 258 0900 (toll free), if you have any issues accessing information on this website.

FREE SHIPPING FROM €150 | EASY RETURNS | SIGN UP FOR NEWSLETTER

Suunto Ambit3 Peak Používateľská príručka - 2.5

Oznámenia

Ak ste hodinky Suunto Ambit3 Peak spárovali s aplikáciou Suunto Movescount (pozrite si časť Aplikácia Suunto), môžete na hodinky dostávať hovory, správy a oznámenia typu push.

notifications Ambit3

Prijímanie oznámení na hodinkách:

  1. Podržaním stlačeného tlačidla Next otvorte ponuku možností.
  2. Stlačením tlačidla Light Lock prejdite na položku CONNECTIVITY (KONEKTIVITA) a stlačte tlačidlo Next.
  3. Stlačením tlačidla Light Lock prejdite na položku Settings (Nastavenia) a stlačte tlačidlo Next.
  4. Stlačením tlačidla Light Lock prejdite na položku Notifications (Oznámenia) a stlačte tlačidlo Next.
  5. Zapnite alebo vypnite tlačidlom Light Lock a stlačte tlačidlo Next.
  6. Nastavenie opustite podržaním stlačeného tlačidla Next.

Keď sú oznámenia zapnuté, v hodinkách Suunto Ambit3 Peak zaznie zvukový signál a v spodnom riadku sa zobrazí ikona oznámenia pre každú novú udalosť.

Zobrazenie oznámení na hodinkách:

  1. Stlačením tlačidla Start Stop prejdite do úvodnej ponuky.
  2. Tlačidlom Light Lock prejdite na položku NOTIFICATIONS (OZNÁMENIA) a vyberte ju stlačením tlačidla Next.
  3. Tlačidlom Start Stop alebo Light Lock si prezerajte oznámenia.

V zozname môže byť až 10 oznámení. Oznámenia zostávajú v hodinkách, kým ich neodstránite z mobilného zariadenia. Oznámenia staršie ako jeden deň sa však na hodinkách nezobrazujú.

Table of Content