Suunto is committed to achieving Level AA conformance for this website in conformance with the Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0 and achieving compliance with other accessibility standards. Please contact Customer Service at USA +1 855 258 0900 (toll free), if you have any issues accessing information on this website.

FREE SHIPPING FROM €150 | EASY RETURNS | SIGN UP FOR NEWSLETTER

Suunto Ambit3 Peak Používateľská príručka - 2.5

Podsvietenie

Stlačením tlačidla Light Lock sa zapne podsvietenie.

backlight

V predvolenom nastavení sa podsvietenie zapne na niekoľko sekúnd a vypne sa automaticky. Toto je režim Normal (Normálne).

K dispozícii sú štyri režimy podsvietenia:

Mode (Režim):

  • Normal (Normálne): Podsvietenie sa zapne na niekoľko sekúnd po stlačení tlačidla Light Lock a keď znie budík.
  • Off (Vypnuté): Podsvietenie sa po stlačení žiadneho tlačidla ani keď zaznie budík nezapne.
  • Night (Nočné): Podsvietenie sa zapne na niekoľko sekúnd po stlačení ktoréhokoľvek tlačidla a keď znie budík.
  • Toggle (Prepínanie): Podsvietenie sa zapne stlačením tlačidla Light Lock a zostane zapnuté, kým sa tlačidlo Light Lock znovu nestlačí.

Športové hodinky Suunto Ambit3 Peak majú dve nastavenia podsvietenia: jedno univerzálne nastavenie a jedno pre športové režimy.

Nastavenie univerzálneho podsvietenia môžete zmeniť v nastavení hodiniek v časti General (Všeobecné) » Tones/display (Tóny/displej) » Backlight (Podsvietenie). Pozrite si časť Úprava nastavení. Všeobecné nastavenia môžete zmeniť aj na webovej lokalite Movescount.

V športových režimoch sa môže používať rovnaký režim podsvietenia ako vo všeobecnom nastavení (predvolený režim), alebo môžete definovať rôzne režimy pre každý športový režim v rozšírených nastaveniach na webovej lokalite Movescount.

Okrem režimu sa môže upraviť aj jas podsvietenia (v %) buď v nastavení hodiniek v časti General (Všeobecné) » Tones/display (Tóny/displej) » Backlight (Podsvietenie), alebo na webovej lokalite Movescount.

TIP:

Keď sú tlačidlá Back Lap a Start Stop uzamknuté, podsvietenie môžete stále zapnúť stlačením tlačidla Light Lock.

Table of Content