Suunto is committed to achieving Level AA conformance for this website in conformance with the Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0 and achieving compliance with other accessibility standards. Please contact Customer Service at USA +1 855 258 0900 (toll free), if you have any issues accessing information on this website.

FREE SHIPPING FROM €150 | EASY RETURNS | SIGN UP FOR NEWSLETTER

Suunto Ambit3 Peak Používateľská príručka - 2.5

Servisná ponuka

Ak chcete otvoriť servisnú ponuku, podržte súčasne stlačené tlačidlá Back Lap a Start Stop, kým sa v hodinkách neotvorí servisná ponuka.

service menu Ambit3

Servisná ponuka obsahuje tieto položky:

 • Info (Informácie):
  • Air pressure (Tlak vzduchu): zobrazenie aktuálneho absolútneho tlaku vzduchu a teplotu.
  • BLE (BLE): zobrazenie aktuálnej verzie rozhrania Bluetooth Smart.
  • Version (Verzia): zobrazenie aktuálnej verzie softvéru a hardvéru.
 • Test (Test):
  • LCD test (Test displeja LCD): umožňuje otestovať, či LCD pracuje správne.
 • Action (Akcia):
  • Power off (Napájanie vypnuté): umožňuje prepnúť hodinky do režimu hlbokého spánku.
  • GPS reset (Resetovanie GPS): umožňuje resetovať GPS.
  • Clear data (Vymazať údaje): vymaže kalibráciu testu zotavenia
POZNÁMKA:

Power off (Vypnutie) je stav s nízkou spotrebou. Ak chcete hodinky prebudiť, pripojte kábel USB (s napájacím zdrojom). Spustí sa sprievodca úvodným nastavením. Všetky nastavenia s výnimkou času a dátumu sa zachovajú. Stačí ich potvrdiť v sprievodcovi spustením.

POZNÁMKA:

Ak sú hodinky 10 minút bez pohybu, prepnú sa do úsporného režimu. Hodinky sa znova aktivujú pri pohybe.

POZNÁMKA:

Obsah servisnej ponuky sa môže počas aktualizácií zmeniť bez upozornenia.

Resetovanie GPS

Ak jednotka GPS nedokáže nájsť signál, v servisnej ponuke môžete resetovať údaje GPS.

Resetovanie jednotky GPS:

 1. V servisnej ponuke tlačidlom Light Lock prejdite na položku Action (Akcia) a otvorte ju tlačidlom Next.
 2. Stlačením tlačidla Light Lock prejdite na položku GPS reset (Resetovanie GPS) a otvorte ju tlačidlom Next.
 3. Stlačením tlačidla Start Stop potvrďte resetovanie jednotky GPS alebo stlačením tlačidla Light Lock resetovanie zrušte.
POZNÁMKA:

Funkcia resetovania GPS resetuje údaje GPS, hodnoty kalibrácie kompasu a čas zotavenia. Uložené záznamy sa neodstránia.

Table of Content