Suunto is committed to achieving Level AA conformance for this website in conformance with the Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0 and achieving compliance with other accessibility standards. Please contact Customer Service at USA +1 855 258 0900 (toll free), if you have any issues accessing information on this website.

FREE SHIPPING FROM €150 | EASY RETURNS | SIGN UP FOR NEWSLETTER

Suunto Ambit3 Peak Používateľská príručka - 2.5

Stopky

Stopky sú displej, ktorý sa môže zapnúť a vypnúť z úvodnej ponuky.

Aktivácia stopiek:

 1. Stlačením tlačidla Start Stop otvorte úvodnú ponuku.
 2. Tlačidlom Light Lock prejdite na položku DISPLAYS (Displeje) a stlačte tlačidlo Next.
 3. Tlačidlom Light Lock prejdite na položku Stopwatch (Stopky) a stlačte tlačidlo Next.

Teraz môžete začať používať stopky alebo sa stlačením tlačidla Next vrátiť naspäť na displej Time (Čas). Ak sa chcete vrátiť na stopky, stlačením tlačidla Next prechádzajte cez displeje, kým sa nezobrazia stopky.

Používanie stopiek:

 1. V aktivovanom displeji stopiek stlačením tlačidla Start Stop spustite meranie času.
 2. Stlačením tlačidla Back Lap zmerajte medzičas alebo stlačením tlačidla Start Stop pozastavte stopky. Ak chcete zobraziť medzičasy, stopky musia byť pozastavené a stlačte tlačidlo Back Lap.
 3. Pokračujte stlačením tlačidla Start Stop.
 4. Ak chcete vynulovať čas, stopky musia byť pozastavené a podržte stlačené tlačidlo Start Stop.

using stopwatch Ambit3

Keď sú stopky spustené, môžete:

 • stlačiť tlačidlo View, ak chcete prepnúť zobrazenia času a medzičasu v spodnom riadku displeja,
 • prepnúť do režimu time (Čas) tlačidlom Next,
 • prejsť do ponuky možností podržaním stlačeného tlačidla Next.

Ak už nechcete, aby sa displej stopiek zobrazoval, stopky vypnite.

Vypnutie stopiek:

 1. Stlačením tlačidla Start Stop otvorte úvodnú ponuku.
 2. Tlačidlom Light Lock prejdite na položku DISPLAYS (Displeje) a stlačte tlačidlo Next.
 3. Tlačidlom Light Lock prejdite na položku End stopwatch (Ukončiť stopky) a stlačte tlačidlo Next.

Table of Content