Suunto is committed to achieving Level AA conformance for this website in conformance with the Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0 and achieving compliance with other accessibility standards. Please contact Customer Service at USA +1 855 258 0900 (toll free), if you have any issues accessing information on this website.

FREE SHIPPING FROM €150 | EASY RETURNS | SIGN UP FOR NEWSLETTER

Suunto Ambit3 Peak Používateľská príručka - 2.5

Trasy

Trasu môžete vytvoriť na webovej lokalite Movescount alebo môžete importovať trasu vytvorenú v inej službe.

Pridanie trasy:

 1. Prejdite na adresu www.movescount.com a prihláste sa.
 2. Zosynchronizujte hodinky Suunto Ambit3 Peak so službou Movescount pomocou aplikácie SuuntoLink a dodaného USB kábla.

Trasy sa odstraňujú aj prostredníctvom webovej lokality Movescount.

Navigovanie po trase

Môžete sa navigovať po trase, ktorú ste si zaznamenali z cvičenia (pozri Zaznamenávanie ciest).

TIP:

Navigovať môžete aj v športových režimoch (pozrite si časť Navigovanie počas cvičenia).

Navigovanie po trase:

 1. Stlačením tlačidla Start Stop prejdite do úvodnej ponuky.
 2. Pomocou tlačidla Start Stop vyberte položku Navigation (Navigácia) a otvorte ju stlačením tlačidla Next.
 3. Tlačidlom Start Stop prejdite na položku Routes (Trasy) a otvorte ju stlačením tlačidla Next. Hodinky zobrazia počet uložených trás a potom zoznam všetkých vašich trás.
 4. Tlačidlom Start Stop alebo Light Lock vyberte trasu, ktorú chcete použiť na navigáciu. Vyberte tlačidlom Next.
 5. Stlačte tlačidlo Next a vyberte položku Navigate (Navigovať).
  Alebo môžete vybrať možnosť View (Zobraziť) a najprv si pozrieť trasu a jej výškový profil.
 6. Hodinky zobrazia všetky zastávky zvolenej trasy. Tlačidlom Start Stop alebo Light Lock vyberte zastávku, ktorú chcete použiť ako miesto štartu. Potvrďte tlačidlom Next.
 7. Ak vyberiete zastávku v strede trasy, športové hodinky Suunto Ambit3 Peak si vyžiadajú výber smeru navigácie. Stlačením tlačidla Start Stop vyberte položku Forwards (Dopredu) alebo stlačením tlačidla Light Lock vyberte položku Backwards (Dozadu). Ak vyberiete ako miesto štartu prvú zastávku trasy, hodinky Suunto Ambit3 Peak budú navigovať po trase smerom dopredu (od prvej zastávky k poslednej). Ak vyberiete ako miesto štartu poslednú zastávku trasy, športové hodinky Suunto Ambit3 Peak budú navigovať po trase smerom späť (od poslednej zastávky k prvej).
 8. Ak používate kompas prvý raz, musíte ho kalibrovať (pozri Kalibrácia kompasu). Po aktivácii kompasu začnú hodinky hľadať signál GPS a po zistení signálu zobrazia hlásenie GPS found (GPS nájdené).
 9. Začnite navigovať k prvej zastávke trasy. Hodinky informujú, že sa blížite k zastávke, a automaticky začnú navigáciu priamo k ďalšej zastávke na trase.
 10. Pred poslednou zastávkou trasy vás hodinky informujú, že ste dorazili do cieľa.

navigating route Ambit3

navigating route2 Ambit3

Vynechanie zastávky na trase:

 1. Počas navigácie po trase podržaním stlačeného tlačidla Next otvorte ponuku možností.
 2. Stlačením tlačidla Next vyberte položku Navigation (Navigácia).
 3. Pomocou tlačidla Start Stop prejdite na položku Skip waypoint (Vynechať zastávku) a otvorte ju stlačením tlačidla Next. Hodinky vynechajú zastávku a začnú navigáciu priamo k ďalšej zastávke na trase.

skipping waypoint Ambit3

Počas navigácie

Počas navigácie môžete stlačením tlačidla View prechádzať týmito zobrazeniami:

 1. zobrazenie celej trasy,
 2. priblížené zobrazenie trasy, Orientáciu mapy môžete zmeniť v nastaveniach hodiniek v časti GENERAL » Map.
 3. Heading up: Zobrazenie priblíženej mapy, smer cesty je hore.
 4. North up: Zobrazenie priblíženej mapy, sever je hore.
 5. zobrazenie navigácie po zastávkach

during navigation Ambit3

Zobrazenie celej trasy

V zobrazení celej trasy sa zobrazujú tieto informácie:

 • (1) šípka udávajúca vašu polohu a smerujúca v smere vašej cesty
 • (2) ďalšia zastávka na trase
 • (3) prvá a posledná zastávka na trase
 • (4) najbližšie miesto záujmu sa zobrazuje ako ikona
 • (5) mierka, v ktorej je zobrazená celá trasa

fulltrack view

POZNÁMKA:

V zobrazení celej trasy je sever vždy hore.

Zobrazenie navigácie po zastávkach

V zobrazení navigácie po zastávkach sa zobrazujú tieto informácie:

 • (1) šípka smerujúca k ďalšej zastávke
 • (2) vzdialenosť k ďalšej zastávke
 • (3) ďalšia zastávka, ku ktorej smerujete

waypoint view Ambit3

Zobrazenie profilu nadmorskej výšky

V zobrazení profilu nadmorskej výšky sa zobrazujú tieto informácie:

 1. Celkové stúpanie
 2. Profil v reálnom čase s bodkovanou vertikálnou čiarou zobrazuje aktuálnu polohu
 3. Zostávajúce stúpanie

ascent profile Ambit3

POZNÁMKA:

Ak používate barometer alebo automatický profil (pozri Výber profilu vhodného pre aktivitu), mali by ste nastavenie alti-baro prepnúť na výškomer, aby ste dosiahli najlepšie výsledky profilu nadmorskej výšky.

Table of Content