Suunto is committed to achieving Level AA conformance for this website in conformance with the Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0 and achieving compliance with other accessibility standards. Please contact Customer Service at USA +1 855 258 0900 (toll free), if you have any issues accessing information on this website.

FREE SHIPPING FROM €150 | EASY RETURNS | SIGN UP FOR NEWSLETTER

Suunto Ambit3 Peak Používateľská príručka - 2.5

Úroveň výkonnosti behu

Úroveň výkonnosti behu je kombinovaným údajom o vašej fyzickej zdatnosti a efektivite behu. Na jeho meranie sa využíva technológia od spoločnosti Firstbeat.

Fyzická zdatnosť

Úroveň výkonnosti behu využíva odhad maximálnej rýchlosti spotreby kyslíka (VO2max), čo je globálny štandard aeróbnej výkonnosti a výdrže. Hodnota VO2max signalizuje maximálnu schopnosť tela prenášať a využívať kyslík.

Na hodnotu VO2max majú vplyv stav srdca, pľúc, obehového systému a schopnosť svalov využívať kyslík pri tvorbe energie. VO2max je najdôležitejší ukazovateľ výdrže atléta.

Výskumy takisto ukázali, že hodnota VO2max je dôležitým ukazovateľom zdravia a pohody. Pri optimálnej efektivite behu úroveň výkonnosti behu zodpovedá skutočnému VO2max (ml/kg/min).

V02max chart

Efektivita behu

Úroveň výkonnosti behu takisto zohľadňuje efektivitu behu, čo je miera techniky behu. Tento údaj zohľadňuje aj externé faktory ako terén, povrch, počasie a bežecké vybavenie.

Počas behu

Hodinky Suunto Ambit3 Peak počas behu poskytujú informácie o výkonnosti behu v reálnom čase.

Údaje v reálnom čase sú k dispozícii ako zobrazenie grafu v predvolenom športovom režime Running . Tento graf môžete pridať do ktoréhokoľvek športového režimu, ktorý používa typ aktivity behu. Rozdiel v reálnom čase (pozri nižšie) sa takisto môže používať ako údajové pole vo vlastných športových režimoch behu.

Počas behu sa na grafe zobrazujú štyri údajové body, ako je uvedené na nasledujúcom obrázku.

running performance during exercise

  1. Východisková hodnota: pre každý beh sa nakalibruje východisková hodnota výkonnosti behu na kompenzáciu externých premenných, ako je napríklad terén, a na vyčkanie na stabilizáciu srdcovej frekvencie.
  2. Úroveň v reálnom čase: tento údaj predstavuje úroveň výkonnosti behu v reálnom čase pre aktuálny beh a zobrazuje sa na kilometer alebo míľu.
  3. Rozdiel v reálnom čase: tento údaj zobrazuje rozdiel v reálnom čase medzi nakalibrovanou východiskovou výkonnosťou behu a skutočnou úrovňou výkonnosti behu v reálnom čase pre aktuálny beh.
  4. Vzdialenosť: celková vzdialenosť pre aktuálny záznam. Graf zobrazuje posledných 6 kilometrov (približne 4 míle).

Interpretácia výsledkov

Ak s behom ešte len začínate alebo ste istý čas nebehali, vaša výkonnosť behu môže byť spočiatku nízka. So zlepšovaním fyzickej výkonnosti a techniky behu vy ste však mali pozorovať príslušný nárast výkonnosti behu.

Počas obdobia 4 až 20 týždňov môžete spozorovať nárast výkonnosti behu až o 20 %. Ak je vaša úroveň výkonnosti behu už dobrá, je náročné ju ďalej zlepšovať. V takejto situácii sa úroveň výkonnosti behu lepšie používa ako indikátor výdrže.

Sledovanie indikátora rozdielu v reálnom čase poskytuje podrobné čiastkové informácie dennom výkone a únave počas behu. Vytrvalostní bežci môžu využívať tieto informácie na zistenie, koľko únavy môžu zvládnuť počas dlhých intenzívnych behov. Počas pretekov vám tieto informácie pomôžu určiť správne tempo.

Na nasledujúcom obrázku sú tri ukážky úrovne výkonnosti behu počas behov. Na prvom grafe (1) je výkonnosť dobrá. Na druhom (2) je výkonnosť nízka a môže signalizovať pretrénovanie, chorobu alebo len všeobecne zlé podmienky. Na treťom grafe (3) sa zobrazuje typický vytrvalostný beh, pri ktorom úroveň výkonnosti v druhej polovici behu postupne klesá, čo naznačuje nástup únavy.

running performance examples

Table of Content