Suunto is committed to achieving Level AA conformance for this website in conformance with the Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0 and achieving compliance with other accessibility standards. Please contact Customer Service at USA +1 855 258 0900 (toll free), if you have any issues accessing information on this website.

FREE SHIPPING FROM €150 | EASY RETURNS | SIGN UP FOR NEWSLETTER

Suunto Ambit3 Peak Používateľská príručka - 2.5

Záznamník

V záznamníku sa ukladajú záznamy zaznamenaných aktivít. Maximálny počet záznamov a maximálne trvanie jedného záznamu závisí od rozsahu informácií zaznamenávaných v každej aktivite. Počet a trvanie záznamov, ktoré sa môžu uložiť, priamo ovplyvňuje napríklad presnosť GPS (pozrite si časť Presnosť GPS a úspora energie) a používanie intervalového časovača (pozrite si časť Intervalový časovač).

Súhrn záznamu aktivity môžete zobraziť hneď po zastavení zaznamenávania alebo prostredníctvom položky záznamník v úvodnej ponuke.

Informácie sa v súhrne záznamu zobrazujú dynamicky: menia sa podľa faktorov, ako je športový režim a používanie hrudného pásu alebo systému GPS. V predvolenom nastavení všetky záznamy obsahujú minimálne tieto informácie:

 • názov športového režimu
 • čas
 • dátum
 • trvanie
 • kolá

Ak záznam obsahuje údaje GPS, položka záznamníka obsahuje zobrazenie celej trasy, ako aj profil nadmorskej výšky trasy.

TIP:

Omnoho viac údajov zo zaznamenaných aktivít môžete zobraziť v aplikácii Suunto.

Zobrazenie súhrnu záznamu po zastavení zaznamenávania:

 1. Podržaním stlačeného tlačidla Start Stop zastavíte a uložíte cvičenie. Prípadne môžete krátkym stlačením tlačidla Start Stop pozastaviť zaznamenávanie. Po pozastavení môžete zaznamenávanie zastaviť stlačením tlačidla Back Lap alebo môžete v ňom pokračovať stlačením tlačidla Start Stop. Po pozastavení a zastavení cvičenia môžete záznam uložiť stlačením tlačidla Start Stop. Ak záznam nechcete uložiť, stlačte tlačidlo Light Lock. Ak záznam neuložíte, po stlačení tlačidla Light Lock stále môžete zobraziť súhrn záznamu, ale záznam sa neuloží v záznamníku a nebude sa dať neskôr zobraziť.
 2. Stlačením tlačidla Next zobrazíte súhrn záznamu.

logbook

Zobraziť sa môžu aj súhrny všetkých cvičení uložených v záznamníku. V záznamníku sú cvičenia zoradené podľa dátumu a času.

Zobrazenie súhrnu záznamu v záznamníku:

 1. Stlačením tlačidla Start Stop prejdite do úvodnej ponuky.
 2. Tlačidlom Light Lock vyberte položku Logbook a otvorte ju stlačením tlačidla Next. Zobrazí sa váš aktuálny čas zotavenia.
 3. Posúvajte sa záznamami tlačidlom Start Stop alebo Light Lock a tlačidlom Next vyberte záznam.
 4. Tlačidlom Next prechádzajte zobrazeniami súhrnu.

logbook2

Ak záznam zahŕňa viaceré kolá, informácie súvisiace s konkrétnym kolom môžete zobraziť stlačením tlačidla View.

Table of Content