Suunto is committed to achieving Level AA conformance for this website in conformance with the Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0 and achieving compliance with other accessibility standards. Please contact Customer Service at USA +1 855 258 0900 (toll free), if you have any issues accessing information on this website.

FREE SHIPPING FROM €150 | EASY RETURNS | SIGN UP FOR NEWSLETTER

Suunto Ambit3 Peak Používateľská príručka - 2.5

Zotavenie

Hodinky Suunto Ambit3 Peak obsahujú dva indikátory na sledovanie potreby zotavenia po tréningu: čas zotavenia a stav zotavenia.

Čas zotavenia

Čas zotavenia je odhadovaný počet hodín, ktorý vaše telo potrebuje na zotavenie po tréningu. Čas je založený na dĺžke a intenzite tréningu, ako aj na celkovej únave.

Čas zotavenia sa akumuluje zo všetkých typov cvičenia. Inými slovami, čas zotavenia sa akumuluje počas dlhých, menej intenzívnych tréningov, ako aj počas intenzívnych.

Čas sa kumuluje medzi tréningmi, čo znamená, že ak opätovne trénujete pred uplynutím času na zotavenie, nový naakumulovaný čas sa pripočíta k zostávajúcemu času z predchádzajúceho tréningu.

Počet hodín naakumulovaných počas daného tréningu sa zobrazuje v súhrne na konci tréningu.

Celkový počet zostávajúcich hodín času na zotavenie sa zobrazuje v zobrazení monitorovania aktivity (pozri časť Monitorovanie aktivity).

Keďže čas zotavenia je len odhad, naakumulované hodiny sa odpočítavajú rovnako bez ohľadu na úroveň výkonnosti alebo ďalšie individuálne faktory. Ak máte vysokú výkonnosť, môžete sa zotavovať rýchlejšie v porovnaní s odhadom. Na druhej strane ak máte napríklad chrípku, môžete sa zotavovať pomalšie v porovnaní s odhadom.

Ak chcete získať presnú predstavu o skutočnom stave zotavenia, odporúčame použiť niektorý z testov zotavenia (pozri časť Stav zotavenia).

Stav zotavenia

Stav zotavenia signalizuje množstvo stresu vo vašej autonómnej nervovej sústave. Čím menej stresu máte, tým ste zotavenejší. Poznanie stavu zotavenia pomáha optimalizovať tréning a vyhnúť sa pretrénovaniu alebo zraneniu.

Stav zotavenia môžete skontrolovať pomocou rýchleho testu zotavenia alebo testu zotavenia počas spánku. Tieto testy využívajú technológiu od spoločnosti Firstbeat. Testy vyžadujú snímač srdcovej frekvencie kompatibilný s technológiou Bluetooth, ktorý meria premenlivosť srdcovej frekvencie (interval R-R), napríklad Suunto Smart Sensor.

Stav zotavenia sa uvádza na stupnici 0 až 100 %, ako je vysvetlené v nasledujúcej tabuľke.

VýsledokVysvetlenie
81 až 100Úplné zotavenie. Možno trénovať až do veľmi vysokej intenzity.
51 až 80Zotavenie. Možno trénovať až do vysokej intenzity.
21 až 50Zotavovanie. Trénujte zľahka.
0 až 20Žiadne zotavenie. Odpočívajte a zotavte sa.
POZNÁMKA:

Hodnoty pod 50 % namerané počas viacerých dní za sebou označujú vyššiu potrebu odpočinku.

Kalibrácia testu

Test spánku aj rýchly test sa musia nakalibrovať, aby poskytovali presné výsledky.

Kalibračné testy definujú, čo pre vaše telo znamená úplné zotavenie. Pri každom kalibračnom teste hodinky prispôsobujú stupnicu výsledkov testu tak, aby zodpovedala jedinečnej premenlivosti vašej srdcovej frekvencie.

Pre oba testy je nutné vykonať tri kalibračné testy. Musia sa vykonať vtedy, keď nemáte naakumulovaný čas zotavenia. V ideálnom prípade by ste počas týchto kalibračných testov mali byť úplne zotavení a nemali by ste byť chorí ani vystresovaní.

Počas obdobia kalibrácie môžete získať výsledky, ktoré sú vyššie alebo nižšie než očakávané. Tieto výsledky sú až do dokončenia kalibrácie hodinkami signalizované ako odhadovaný stav zotavenia.

Po dokončení kalibrácie sa po vstupe do záznamníka namiesto času zotavenia zobrazí najnovší výsledok.

Rýchly test zotavenia

Rýchly test zotavenia, ktorý využíva technológiu od spoločnosti Firstbeat, je alternatívnym spôsobom merania stavu zotavenia. Test zotavenia počas spánku predstavuje presnejší spôsob merania stavu zotavenia. Pre niektoré osoby však nosenie hrudného pásu počas spánku nemusí byť uskutočniteľné.

Rýchly test zotavenia zaberie len niekoľko minút. Najlepšie výsledky dosiahnete, ak počas testu budete ležať, budete uvoľnení a nebudete sa hýbať.

Odporúčame vykonať test ráno po zobudení. Tým pomôžete zaručiť, že výsledky za jednotlivé dni budú porovnateľné.

Musíte vykonať tri testy, keď sa cítite dobre zotavení a nemáte akumulovaný čas zotavenia na kalibráciu algoritmu testu.

Kalibračné testy sa nemusia vykonať za sebou, ale musia sa vykonať v intervaloch minimálne 12 hodín.

Počas tohto obdobia kalibrácie môžete získať výsledky, ktoré sú vyššie alebo nižšie než očakávané. Tieto výsledky sú až do dokončenia kalibrácie hodinkami signalizované ako odhadovaný stav zotavenia.

Vykonanie rýchleho testu zotavenia:

  1. Nasaďte si hrudný pás a skontrolujte, či sú elektródy vlhké.
  2. Ľahnite si a uvoľnite sa v tichom prostredí bez zdrojov rušenia.
  3. Stlačte tlačidlo Start Stop, tlačidlom Start Stop prejdite na položku RECOVERY (Zotavenie) a vyberte tlačidlom Next.
  4. Prejdite na položku Quick test (Rýchly test) a vyberte tlačidlom Next.
  5. Počkajte, kým sa test nedokončí. quick recovery test ongoing

Po skončení testu môžete prechádzať výsledkami tlačidlami Next a Back Lap.quick recovery test result

Ak je najnižšia srdcová frekvencia počas testu nižšia ako pokojová srdcová frekvencia definovaná v službe Movescount, pri ďalšej synchronizácii so službou Movescount sa vaša pokojová srdcová frekvencia aktualizuje.

POZNÁMKA:

Výsledky tohto testu neovplyvňujú váš akumulovaný čas zotavenia.

Test zotavenia počas spánku

Test zotavenia počas spánku, pri ktorom sa využíva technológia od spoločnosti Firstbeat, poskytuje spoľahlivý indikátor stavu zotavenia po nočnom spánku.

Musíte vykonať tri testy, keď sa cítite dobre zotavení a nemáte akumulovaný čas zotavenia na kalibráciu algoritmu testu.

Kalibračné testy sa nemusia vykonať za sebou.

Počas obdobia kalibrácie môžete získať výsledky, ktoré sú vyššie alebo nižšie než očakávané. Tieto výsledky sú až do dokončenia kalibrácie hodinkami signalizované ako odhadovaný stav zotavenia.

Vykonanie testu zotavenia počas spánku:

  1. Nasaďte si hrudný pás a skontrolujte, či sú elektródy vlhké.
  2. Stlačte tlačidlo Start Stop, prejdite na položku RECOVERY tlačidlom Start Stop a vyberte tlačidlom Next.
  3. Prejdite na položku Sleep test (Test spánku) a vyberte tlačidlom Next.
  4. Ak chcete test zrušiť, stlačte tlačidlo Back Lap.
  5. Keď ste ráno pripravení vstať, ukončite test stlačením tlačidla Start Stop alebo Next.

Po skončení testu môžete prechádzať výsledkami tlačidlami Next a Back Lap.

sleep recovery test results

POZNÁMKA:

Test zotavenia počas spánku poskytne výsledky, len ak má k dispozícii aspoň dve hodiny dobrých údajov o srdcovej frekvencii. Výsledky tohto testu neovplyvňujú váš akumulovaný čas zotavenia.

Table of Content