Suunto is committed to achieving Level AA conformance for this website in conformance with the Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0 and achieving compliance with other accessibility standards. Please contact Customer Service at USA +1 855 258 0900 (toll free), if you have any issues accessing information on this website.

FREE SHIPPING FROM €150 | EASY RETURNS | SIGN UP FOR NEWSLETTER

Suunto Ambit3 Peak Používateľská príručka - 2.5

Nastavenie

Športové hodinky Suunto Ambit3 Peak sa po pripojení k počítaču alebo nabíjačke dodaným káblom USB automaticky prebudia.

Začatie používania športových hodiniek:

  1. Pripojte športové hodinky k zdroju napájania dodaným káblom USB.
  2. Ak používate počítač, odpojte kábel USB (aby sa odomkli tlačidlá).
  3. Stlačením tlačidla Start Stop alebo Light Lock prejdite na požadovaný jazyk a vyberte ho stlačením tlačidla Next.
  4. Spárujte športové hodinky s aplikáciou Suunto Movescount (pozrite si časť Aplikácia Suunto) stlačením tlačidla Start Stop alebo krok preskočte stlačením tlačidla Next.
  5. Postupujte podľa sprievodcu nastavením a dokončite prvé nastavenia. Tlačidlom Start Stop alebo Light Lock nastavte hodnoty a tlačidlom Next potvrďte nastavenie a prejdite na nasledujúci krok.
  6. Znovu pripojte kábel USB a nabíjajte, kým indikátor batérie nesignalizuje 100 %.

startup wizard Ambit3

Úplné nabitie úplne vybitej batérie trvá 2 – 3 hodiny. Kým je kábel USB pripojený a zapojený do počítača, tlačidlá sú uzamknuté.

Sprievodcu nastavením môžete kedykoľvek ukončiť podržaním stlačeného tlačidla Next.

Sprievodca nastavením vám pomôže nastaviť:

  • jednotky,
  • čas,
  • dátum,
  • osobné nastavenia (pohlavie, vek, hmotnosť).

Table of Content