Suunto is committed to achieving Level AA conformance for this website in conformance with the Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0 and achieving compliance with other accessibility standards. Please contact Customer Service at USA +1 855 258 0900 (toll free), if you have any issues accessing information on this website.

FREE SHIPPING FROM €150 | EASY RETURNS | SIGN UP FOR NEWSLETTER

Suunto Ambit3 Sport Používateľská príručka - 2.5

Čas

Na displeji času športových hodiniek Suunto Ambit3 Sport sa zobrazujú tieto informácie:

 • horný riadok: dátum
 • stredný riadok: čas
 • dolný riadok: pomocou tlačidla View sa zobrazujú ďalšie informácie, ako je deň v týždni, duálny čas a úroveň nabitia batérie.

time display

Otvorenie nastavení času:

 1. Podržaním stlačeného tlačidla Next otvorte ponuku možností.
 2. Stlačením tlačidla Next otvorte položku general (Všeobecné).
 3. Tlačidlom Start Stop prejdite na položku Time/date (Čas/dátum) a otvorte ju stlačením tlačidla Next.

V ponuke Time/date (Čas/dátum) môžete nastaviť:

 • Čas
 • Dátum
 • Nastavenie času GPS
 • Duálny čas
 • Budík

Zmena nastavení času:

 1. V ponuke Time/date (Čas/dátum) prejdite tlačidlom Start Stop alebo Light Lock na požadované nastavenie a vyberte ho tlačidlom Next.
 2. Tlačidlom Start Stop a Light Lock zmeňte hodnoty a uložte ich tlačidlom Next.
 3. Tlačidlom Back Lap sa vráťte do predchádzajúcej ponuky alebo podržaním stlačeného tlačidla Next ukončite zadávanie zmien.

setting time Ambit3

Budík

Športové hodinky Suunto Ambit3 Sport môžete používať ako budík.

Otvorenia budíka a nastavenie budenia:

 1. V ponuke možností prejdite na položku General (Všeobecné), potom na položku Time/date (Čas/dátum) a vyberte možnosť Alarm (Budík).
 2. Pomocou tlačidiel Start Stop a Light Lock zapnite alebo vypnite budík. Potvrďte tlačidlom Next.
 3. Tlačidlami Start Stop a Light Lock nastavte hodiny a minúty. Potvrďte tlačidlom Next.
 4. Tlačidlom Back Lap prejdite naspäť do nastavení alebo podržaním stlačeného tlačidla Next ukončite ponuku možností.

setting alarm Ambit3

Keď je budík zapnutý, na väčšine displejov sa zobrazuje symbol budíka.

Keď znie budík, môžete:

 • Vybrať možnosť Snooze (Odložiť) stlačením tlačidla Light Lock. Budenie sa zastaví a znova sa spustí každých päť minút, kým ho nevypnete.na 1 Budenie môžete odložiť až 12-krát celkovo na jednu hodinu.
 • Vybrať položku Stop (Zastaviť) stlačením tlačidla Start Stop. Budenie sa zastaví a znova sa spustí v nasledujúci deň v rovnakom čase, kým budík nevypnete v nastaveniach.

alarm snooze Ambit3

POZNÁMKA:

Keď je aktivované odloženie budenia, v režime Time (Čas) bliká ikona budíka.

Synchronizovanie času

Čas hodiniek Suunto Ambit3 Sport môžete aktualizovať prostredníctvom mobilného telefónu, počítača (aplikácia SuuntoLink) alebo času systému GPS.

Keď hodinky prepojíte s počítačom káblom USB, aplikácia Suuntolink predvolene aktualizuje čas a dátum hodiniek podľa hodín počítača.

Nastavenie času GPS

Nastavenie času GPS opravuje odchýlku medzi športovými hodinkami Suunto Ambit3 Sport a časom systému GPS. Nastavenie času GPS opravuje čas automaticky raz denne alebo po manuálnom nastavení času. Opraví sa aj duálny čas.

POZNÁMKA:

Časomiera GPS opravuje minúty a sekundy, ale nie hodiny.

POZNÁMKA:

Časomiera GPS opravuje čas presne, ak je odchýlka menšia ako 7,5 minúty. Ak je odchýlka väčšia, nastavenie času GPS opraví čas na najbližších 15 minút.

Časomiera GPS je v predvolenom nastavení aktivovaná. Vypnutie:

 1. V ponuke možností prejdite na položku General (Všeobecné), potom Time/date (Dátum/čas) a GPS timekeeping (GPS časomiera).
 2. Nastavte zapnutie alebo vypnutie nastavenia času GPS pomocou tlačidiel Start Stop a Light Lock. Potvrďte tlačidlom Next.
 3. Tlačidlom Back Lap sa vráťte na nastavenia alebo podržaním stlačeného tlačidla Next ukončite zadávanie.

Table of Content