Suunto is committed to achieving Level AA conformance for this website in conformance with the Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0 and achieving compliance with other accessibility standards. Please contact Customer Service at USA +1 855 258 0900 (toll free), if you have any issues accessing information on this website.

FREE SHIPPING FROM €150 | EASY RETURNS | SIGN UP FOR NEWSLETTER

Suunto Ambit3 Sport Používateľská príručka - 2.5

Plávanie

Športové hodinky Suunto Ambit3 Sport môžete používať na zaznamenávanie plávania v bazéne alebo v prírode.

Keď sa hodinky používajú spolu so snímačom Suunto Smart, môžete pri plávaní zaznamenávať aj srdcovú frekvenciu. Údaje srdcovej frekvencie sa automaticky odošlú do športových hodiniek Suunto Ambit3 Sport, keď vyjdete z vody.

Plávanie v bazéne

Pri používaní režimu plávania v bazéne športové hodinky Suunto Ambit3 Sport merajú rýchlosť plávania podľa dĺžky bazénu. Pri každej dĺžke bazénu sa vytvorí medzičas, ktorý sa zobrazuje v aplikácii Suunto.

Zaznamenanie plávania v bazéne:

 1. Stlačením tlačidla Start Stop prejdite do úvodnej ponuky.
 2. Stlačením tlačidla Next otvorte položku Exercise (Cvičenie).
 3. Tlačidlom Light Lock vyberte položku Pool swimming (Plávanie v bazéne) a otvorte ju stlačením tlačidla Next.
 4. Vyberte dĺžku bazéna. Dĺžku bazéna môžete vybrať z vopred definovaných hodnôt alebo vyberte možnosť vlastný a zadajte dĺžku bazéna. Tlačidlom Start Stop alebo Light Lock prechádzajte hodnotami a tlačidlom Next vyberte hodnotu.
 5. Stlačením tlačidla Start Stop spustíte zaznamenávanie plávania.

pool swimming

Plavecké štýly

Športové hodinky Suunto Ambit3 Sport môžete naučiť rozpoznávať svoje plavecké štýly. Po naučení rozpoznávania plaveckých štýlov športové hodinky Suunto Ambit3 Sport automaticky zistia štýl, keď začnete plávať.

Postup učenia rozpoznávania plaveckých štýlov:

 1. V športovom režime Pool swimming (Plávanie v bazéne) podržte stlačené tlačidlo Next a otvorí sa menu možností.
 2. Stlačením tlačidla Next vyberte položku Swimming (Plávanie).
 3. Stlačením tlačidla Next vyberte položku Teach swim style (Učenie plaveckých štýlov).
 4. Pomocou tlačidiel Light Lock a Start Stop vyberte možnosti plaveckého štýlu. Tlačidlom Next vyberte vhodný plavecký štýl. Nastavenie môžete ukončiť a pokračovať v cvičení výberom položky End (Koniec). Dostupné možnosti plaveckých štýlov:
 5. fly(motýlik),
 6. back (znak),
 7. breast (prsia),
 8. free (voľný štýl).
 9. Preplávajte bazén zvoleným plaveckým štýlom.
 10. Po skončení plávania uložte štýl stlačením tlačidla Start Stop. Ak nechcete uložiť štýl, stlačením tlačidla Light Lock sa vrátite k výberu plaveckého štýlu.

teaching swimming styles Ambit3

TIP:

Učenie rozpoznávania plaveckého štýlu môžete kedykoľvek ukončiť podržaním stlačeného tlačidla Next.

Resetovanie naučených plaveckých štýlov na predvolené hodnoty:

 1. V režime Pool swimming (Plávanie v bazéne) podržte stlačené tlačidlo Next a otvorí sa menu možností.
 2. Stlačením tlačidla Next vyberte položku Swimming (Plávanie).
 3. Pomocou tlačidla Start Stop vyberte položku Reset taught styles (Resetovať naučené štýly) a vyberte ju stlačením tlačidla Next.

Nácvik plávania

Nácvik plávania môžete uskutočniť kedykoľvek v priebehu plávania. Ak vykonávate nácvik štýlu plávania, ktorý hodinky nerozpoznajú ako plávanie (napríklad, keď sa pláva len nohami), môžete pre každý nácvik dĺžku bazénu pridať manuálne, aby sa zachovala správna celková vzdialenosť.

POZNÁMKA:

Nepridávajte vzdialenosť nácviku, kým nácvik neskončíte.

Postup nácviku:

 1. V priebehu zaznamenávania plávania v bazéne podržaním stlačeného tlačidla Next otvorte ponuku možností.
 2. Stlačením tlačidla Next otvorte položku Swimming (Plávanie).
 3. Stlačením tlačidla Next vyberte položku Drill (Nácvik) a začnite nácvik plávania.
 4. Po dokončení nácviku stlačte tlačidlo View a podľa potreby upravte celkovú vzdialenosť.
 5. Ak chcete nácvik ukončiť, vráťte sa na položku Swimming (Plávanie) v ponuke možností a vyberte položku End drill (Ukončiť nácvik).

Plávanie v prírode

Pri používaní režimu plávania v prírode športové hodinky Suunto Ambit3 Sport merajú rýchlosť plávania pomocou systému GPS a zobrazujú údaje v reálnom čase.

Zaznamenávanie plávania v prírode:

 1. Stlačením tlačidla Start Stop otvorte úvodnú ponuku.
 2. Stlačením tlačidla Next otvorte položku Exercise (Cvičenie).
 3. Tlačidlom Light Lock prejdite na položku Openwater swim(Plávanie v prírode) a vyberte ju stlačením tlačidla Next.
 4. Počkajte, kým hodinky potvrdia, že našli signál GPS.
 5. Stlačením tlačidla Start Stop začnete zaznamenávanie plávania.

openwater swimming

TIP:

Stlačením tlačidla Back Lap pri plávaní manuálne pridáte medzičas.

Table of Content