Suunto is committed to achieving Level AA conformance for this website in conformance with the Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0 and achieving compliance with other accessibility standards. Please contact Customer Service at USA +1 855 258 0900 (toll free), if you have any issues accessing information on this website.

FREE SHIPPING FROM €150 | EASY RETURNS | SIGN UP FOR NEWSLETTER

Suunto Ambit3 Vertical Používateľská príručka - 1.2

3D vzdialenosť

V predvolenom nastavení hodinky Suunto Ambit3 Vertical pri meraní vzdialenosti zohľadňujú nastúpané aj naklesané prevýšenie. Vďaka tomu sa pri cvičení v kopcovitom alebo horskom teréne dosiahne realistickejšie meranie vzdialenosti. V takom prípade je 3D vzdialenosť väčšia ako 2D vzdialenosť.

2D versus 3D

Vo väčšine prípadov môžete toto nastavenie ponechať bezo zmeny. Ak však na analýzu svojich trás používate softvér tretej strany, skontrolujte spôsob výpočtu trasy. Ak sa pri výpočte používa 2D vzdialenosť, možno budete chcieť v hodinkách deaktivovať 3D vzdialenosť.

Deaktivácia 3D vzdialenosti:

  1. V športovom režime podržte stlačené tlačidlo Next, aby sa otvorila ponuka možností.
  2. Tlačidlom Light Lock prejdite na položku ACTIVATE (AKTIVOVAŤ) a stlačte tlačidlo Next.
  3. Prejdite na položku 3D distance (3D vzdialenosť) a stlačením tlačidla Next prepnite na 2D vzdialenosť.
  4. Nastavenie ukončite podržaním stlačeného tlačidla Next.

Table of Content