Suunto is committed to achieving Level AA conformance for this website in conformance with the Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0 and achieving compliance with other accessibility standards. Please contact Customer Service at USA +1 855 258 0900 (toll free), if you have any issues accessing information on this website.

FREE SHIPPING FROM €150 | EASY RETURNS | SIGN UP FOR NEWSLETTER

Suunto Ambit3 Vertical Používateľská príručka - 1.2

FusedAlti

Funkcia FusedAltiTM poskytuje hodnoty nadmorskej výšky, ktoré sú kombináciou merania nadmorskej výšky pomocou GPS a barometrického tlaku. Vo výslednej zobrazenej nadmorskej výške sa minimalizuje efekt dočasných a skokových chýb.

POZNÁMKA:

Predvolene sa nadmorská výška pri cvičeniach využívajúcich GPS alebo pri navigácii meria pomocou funkcie FusedAlti. Keď je jednotka GPS vypnutá, nadmorská výška sa meria snímačom barometrického tlaku.

Keď je zariadenie v režime času, môžete pomocou funkcie FusedAlti vyhľadať novú referenciu pre barometricky meranú nadmorskú výšku. Tým sa aktivuje GPS na max. 15 minút.

Vyhľadanie novej referencie pre nadmorskú výšku pomocou funkcie FusedAlti:

  1. Podržaním stlačeného tlačidla Next otvorte ponuku možností.
  2. Tlačidlom Light Lock prejdite na položku ALTITUDE (NADMORSKÁ VÝŠKA) a vyberte ju stlačením tlačidla Next.
  3. Tlačidlom Light Lock prejdite na položku Auto adjust (Automatické nastavenie) a stlačte tlačidlo Next. GPS sa zapne a zariadenie začne počítať nadmorskú výšku pomocou funkcie FusedAlti.
POZNÁMKA:

V dobrých podmienkach trvá 4 – 12 minút, kým sa funkcia FusedAlti zapne. Počas tohto času sa na hodinkách Suunto Ambit3 Vertical zobrazuje barometrická nadmorská výška a znak ~ pri hodnote nadmorskej výšky signalizuje, že hodnota nemusí byť presná.

Table of Content