Suunto is committed to achieving Level AA conformance for this website in conformance with the Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0 and achieving compliance with other accessibility standards. Please contact Customer Service at USA +1 855 258 0900 (toll free), if you have any issues accessing information on this website.

FREE SHIPPING FROM €150 | EASY RETURNS | SIGN UP FOR NEWSLETTER

Suunto Ambit3 Vertical Používateľská príručka - 1.2

Monitorovanie aktivity

Okrem času zotavenia, ktorý sa zobrazuje v zázname cvičenia, športové hodinky Suunto Ambit3 Vertical monitorujú celkovú aktivitu, cvičenie aj dennú aktivitu. Monitorovanie aktivity poskytuje úplný obraz o vašej aktivite, spálené kalórie a čas zotavenia.

Monitorovanie aktivity je dostupné ako predvolený displej v režime Time (Čas). Displej sa môže zobraziť stlačením tlačidla Next (posledný displej).

Displej monitorovania aktivity sa môže zobraziť a zatvoriť z úvodnej ponuky v časti Displays (Displeje) » Activity (Aktivita). Prepína sa pomocou tlačidla Next.

Displej monitorovania aktivity má tri zobrazenia, ktoré sa menia stlačením tlačidla View.

activity monitor

  • Activity today (Dnešná aktivita): spotreba kalórií v danom dni, bodkovaná čiara na stĺpcovom grafe označuje priemernú dennú spotrebu kalórií za posledných sedem dní, dnešný deň nie je zahrnutý.
  • Week activity (Týždenná aktivita): Denná spotreba kalórií za posledných sedem dní s dnešným dňom vpravo, bodkovaná čiara na stĺpcovom grafe a posledný riadok ukazujú priemernú dennú spotrebu kalórií za posledných sedem dní, dnešný deň nie je zahrnutý.
  • Recovery time (Čas zotavenia): čas zotavenia v nasledujúcich 24 hodinách na základe zaznamenaných cvičení a dennej aktivite.

Table of Content