Suunto is committed to achieving Level AA conformance for this website in conformance with the Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0 and achieving compliance with other accessibility standards. Please contact Customer Service at USA +1 855 258 0900 (toll free), if you have any issues accessing information on this website.

FREE SHIPPING FROM €150 | EASY RETURNS | SIGN UP FOR NEWSLETTER 

Suunto Essential Používateľská príručka -

BEZPEČNOSŤ

Typy bezpečnostných opatrení:

VAROVANIE:

– používa sa v spojení s postupom alebo situáciou, ktoré môžu spôsobiť poranenie alebo smrť.

POZOR:

– používa sa v spojení s postupom alebo situáciou, ktoré môžu spôsobiť poškodenie výrobku.

POZNÁMKA:

– používa sa na zdôraznenie dôležitých informácií.

Bezpečnostné opatrenia:

VAROVANIE:

NEPOUŽÍVAJTE NA POTÁPANIE S KYSLÍKOVÝM PRÍSTROJOM.

VAROVANIE:

AK KEĎ NAŠE VÝROBKY SPĹŇAJÚ ŠTANDARDY ODVETVIA, PRI KONTAKTE VÝROBKU S POKOŽKOU MÔŽE DÔJSŤ K ALERGICKEJ REAKCII ALEBO PODRÁŽDENIU POKOŽKY. V TAKÝCHTO PRÍPADOCH OKAMŽITE PRESTAŇTE VÝROBOK POUŽÍVAŤ A VYHĽADAJTE LEKÁRA.

POZOR:

NEVYSTAVUJTE PRUDKÝM ZMENÁM TEPLOTY.

POZOR:

NEPOUŽÍVAJTE ŽIADNE ROZPÚŠŤADLÁ.

POZOR:

NEPOUŽÍVAJTE PRÍPRAVKY PROTI HMYZU.

POZOR:

PO SKONČENÍ ŽIVOTNOSTI S PRÍSTROJOM ZAOBCHÁDZAJTE AKO S ELEKTRONICKÝM ODPADOM.

POZOR:

ZABRÁŇTE NÁRAZU ALEBO PÁDU.

Table of Content