Suunto is committed to achieving Level AA conformance for this website in conformance with the Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0 and achieving compliance with other accessibility standards. Please contact Customer Service at USA +1 855 258 0900 (toll free), if you have any issues accessing information on this website.

FREE SHIPPING FROM €150 | EASY RETURNS | SIGN UP FOR NEWSLETTER 

Suunto Essential Používateľská príručka -

Zobrazenie a zamknutie záznamov

Záznamy zaznamenané záznamníkom v profile altimeter, Barometer alebo depth meter sú uložené v logbook. Môžete uložiť až 10 záznamov. Nový záznam vždy prepíše najstarší záznam v logbook. Ak chcete záznamy uchovať, môžete ich zamknúť. Lock icon core – táto ikona sa zobrazuje, keď je záznam zamknutý. Zamknúť môžete iba 9 záznamov.

Keď otvoríte logbook, zobrazí sa počet odomknutých záznamov. Potom môžete vybrať záznam na zobrazenie alebo zamknutie.

Pri zobrazovaní záznamov sa najskôr zobrazí zoznam dostupných záznamov s časmi a dátumami. V záznamoch môžete prechádzať a potom každý záznam otvoriť a zobraziť súhrnné informácie a podrobné údaje.

Zobrazenie záznamov

V súhrne záznamu sa zobrazuje:

 • súhrnný graf, čas záznamu a najvyšší bod,
 • celkový zostup, trvanie zostupu, priemerná rýchlosť zostupu,
 • celkový výstup, trvanie výstupu, priemerná rýchlosť výstupu,
 • medzičas výškomeru (celkové trvanie záznamu od začiatku) a časy medzi nastavenými bodmi (trvanie od posledného nastaveného bodu).

V detailoch záznamu sa zobrazuje:

 • graf zmien nadmorskej výšky,
 • čas záznamu,
 • nadmorská výška/hĺbka v čase záznamu.

Postup zobrazenia záznamov:

 1. V ponuke memory vyberte položku logbook.
 2. V zozname vyberte záznam.
 3. Vyberte položku View.
 4. Tlačidlami + a - Light prepínajte medzi súhrnmi záznamov.
 5. Detaily záznamu zobrazíte tlačidlom Mode.
 6. Tlačidlami + a - Light zvýšite a znížite rýchlosť prechádzania a zmeníte smer. Hodnotu potvrďte tlačidlom Mode.
POZNÁMKA:

Pri prechádzaní grafom je vaša aktuálna pozícia v strede grafu.

POZNÁMKA:

Súhrny obsahujú iba záznamy o nadmorskej výške.

Zamknutie a odomknutie záznamov

Postup zamknutia alebo odomknutia záznamov:

 1. V ponuke memory vyberte položku logbook.
 2. V zozname vyberte záznam.
 3. Vyberte položku Lock / Unlock.
 4. Záznam zamknite alebo odomknite tlačidlom Mode ALEBO tlačidlom View zrušte operáciu.

Table of Content