Suunto is committed to achieving Level AA conformance for this website in conformance with the Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0 and achieving compliance with other accessibility standards. Please contact Customer Service at USA +1 855 258 0900 (toll free), if you have any issues accessing information on this website.

FREE SHIPPING FROM €150 | EASY RETURNS | SIGN UP FOR NEWSLETTER 

Suunto Essential Používateľská príručka -

Ako pracuje režim Alti & Baro

Ak chcete v režime Alti & Baro získať správne hodnoty, je dôležité poznať, ako prístroj Suunto Essential počíta nadmorskú výšku a tlak vzduchu pri hladine mora.

Prístroj Suunto Essential neustále meria absolútny tlak vzduchu. Na základe tejto nameranej hodnoty a referenčných hodnôt počíta nadmorskú výšku alebo tlak vzduchu pri hladine mora.

POZOR:

Udržujte priestor okolo senzora čistý a bez piesku. Nikdy nevkladajte žiadne predmety do otvorov senzora.

Získanie správnych údajov

Uskutočňujete outdoorovú aktivitu, pri ktorej potrebujete poznať tlak vzduchu. Musíte zadať referenčnú hodnotu nadmorskej výšky pre miesto, na ktorom sa nachádzate. Túto informáciu nájdete na väčšine topografických máp. Prístroj Suunto Essential vám teraz bude poskytovať správne namerané údaje.

Aby ste získali správne údaje, musíte zadať referenčnú hodnotu tlaku vzduchu pri hladine mora. Referenčnú hodnotu tlaku vzduchu pri hladine mora zodpovedajúcu miestu, na ktorom sa nachádzate, zistíte v sekcii predpovede počasia v novinách alebo na webovej stránke služby predpovede počasia.

Absolútny tlak vzduchu je meraný konštantne Absolútny tlak vzduchu + referenčná hodnota nadmorskej výšky = tlak vzduchu pri hladine mora

* Absolútny tlak vzduchu + referenčná hodnota tlaku vzduchu pri hladine mora = nadmorská výška *

Zmeny v miestnom počasí ovplyvnia nameranú nadmorskú výšku. Ak sa miestne počasie mení často, odporúča sa často resetovať aktuálnu referenčnú hodnotu nadmorskej výšky, pokiaľ možno pred zahájením cesty (ak sú referenčné hodnoty k dispozícii). Ak je miestne počasie stabilné, nepotrebujete nastavovať referenčné hodnoty.

Získanie nesprávnych údajov

Profil Altimeter + bez zmeny polohy + zmena počasia

Ak je profil altimeter zapnutý dlhú dobu a poloha prístroja sa v priebehu tejto doby nemení, pričom súčasne dochádza k zmene počasia, prístroj bude zobrazovať nesprávne namerané údaje o nadmorskej výške.

Profil Altimeter + zmena nadmorskej výšky + zmena počasia

Ak je zapnutý profil altimeter, počasie sa často mení a vy sa pohybujete vo vertikálnom smere (výstup alebo zostup), prístroj bude zobrazovať nesprávne údaje.

Profil Barometer + zmena nadmorskej výšky

Ak je profil Barometer zapnutý po dlhú dobu, v priebehu ktorej sa pohybujete vo vertikálnom smere (výstup alebo zostup), prístroj predpokladá, že sa nepohybujete a interpretuje vaše zmeny nadmorskej výšky ako zmeny tlaku vzduchu pri hladine mora. Z toho dôvodu zobrazuje nesprávne údaje o tlaku vzduchu pri hladine mora.

Ste už druhý deň na ceste. Zistíte, že ste ráno pri zahájení túry zabudli prepnúť profil Barometer na profil Altimeter. Viete, že vaša aktuálna nadmorská výška nameraná prístrojom je nesprávna. Presuniete sa preto na najbližšie miesto, pre ktoré je v topografickej mape uvedená nadmorská výška. V prístroji upravíte referenčnú hodnotu nadmorskej výšky. Namerané hodnoty nadmorskej výšky sú znova presné.

Table of Content