Suunto is committed to achieving Level AA conformance for this website in conformance with the Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0 and achieving compliance with other accessibility standards. Please contact Customer Service at USA +1 855 258 0900 (toll free), if you have any issues accessing information on this website.

FREE SHIPPING FROM €150 | EASY RETURNS | SIGN UP FOR NEWSLETTER 

Suunto Essential Používateľská príručka -

Používanie profilu Automaticky

Profil Automaticky prepína medzi profilmi Výškomer a Barometer podľa toho, ako sa pohybujete. Ak je aktivovaný profil Automaticky, v pravej hornej časti displeja sa zobrazí ikona auto. V závislosti od aktivovaného profilu môžete pomocou tlačidla View prepínať zobrazenie profilu Výškomer alebo Barometer.

Ak sa zmení nadmorská výška zariadenia rýchlosťou 5 metrov za 3 minúty, aktivuje sa profil Výškomer. Ak sa nadmorská výška zariadenia nezmení počas 12 minút, aktivuje sa profil Barometer.

POZNÁMKA:

Profil Automaticky by sa nemal používať stále. Niektoré aktivity vyžadujú trvalé aktivovanie profilu barometer, aj keď sa môžete pohybovať (napríklad pri surfovaní). Inými slovami, v niektorých situáciách musíte vybrať vhodný profil ručne.

Table of Content