Suunto is committed to achieving Level AA conformance for this website in conformance with the Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0 and achieving compliance with other accessibility standards. Please contact Customer Service at USA +1 855 258 0900 (toll free), if you have any issues accessing information on this website.

FREE SHIPPING FROM €150 | EASY RETURNS | SIGN UP FOR NEWSLETTER 

Suunto Essential Používateľská príručka -

Používanie profilu barometra

V profile Barometer sa zobrazuje aktuálny tlak vzduchu pri hladine mora. Je založený na uložených referenčných hodnotách a na nepretržite meranom absolútnom tlaku vzduchu. Zmeny v tlaku vzduchu pri hladine mora sú graficky zobrazené v strede displeja. Na displeji sú zobrazené hodnoty namerané v intervale 30 minút za posledných 24 hodín.

Keď je aktivovaný profil Barometer, na displeji je podčiarknuté slovo Baro.

Keď je aktivovaný profil Barometer, tlačidlo View umožňuje prístup k nasledujúcim zobrazeniam:

  • Teplota: meranie aktuálnej teploty
  • Záznamník: zaznamenávanie zmien nadmorskej výšky do záznamov
  • Referenčná hodnota nadmorskej výšky: zobrazenie referenčnej hodnoty nadmorskej výšky
  • Čas: zobrazenie aktuálneho času
  • Prázdne: žiadne doplnkové zobrazenie

Using barometer profile

POZNÁMKA:

Ak nosíte zariadenie Suunto Essential na zápästí a chcete získať správnu teplotu, musíte ho odložiť. Je to preto, lebo teplota vášho tela ovplyvňuje počiatočné meranie.

Sedemdenné záznamy o zmenách tlaku vzduchu pri hladine mora si môžete pozrieť v pamäti alti-baro v ponuke Menu (pozrite si časť Pamäť Alti-baro).

Ste na túre a už sa cítite unavení. Rozhodnete sa utáboriť a postavíte si stan. Pretože vaša nadmorská výška sa po určitú dobu nebude meniť, aktivujete profil BarometerBarometer. Po prebudení si môžete skontrolovať zmeny tlaku vzduchu pri hladine mora a podľa nich odhadnúť vývoj počasia.

Zaznamenávanie dát

Pri zaznamenávaní údajov v profile altimeter môžete prepnúť do profilu Barometer napríklad pri prestávke na túre.

Záznamník bude pokračovať v zaznamenávaní, ale nebude zaznamenávať zmeny tlaku vzduchu. Keď je aktivovaný profil barometra, prístroj predpokladá, že sa nemení nadmorská výška. Z toho dôvodu nezaznamenáva zmeny nadmorskej výšky. V priebehu tejto doby bude záznam nadmorskej výšky plochý. Informácie o používaní záznamníka nájdete v časti Zaznamenávanie dát.

Meranie nadmorskej výšky v profile Barometer môžete spustiť, zastaviť alebo resetovať.

V priebehu výstupu zaznamenávate zmeny nadmorskej výšky. Potom sa rozhodnete pre dlhšiu prestávku. Prepnete do profilu BarometerBarometer. Pretože záznam nadmorskej výšky pokračuje, ale nadmorská výška sa nemení, otvoríte záznamník v profile BarometerBarometer a ukončíte zaznamenávanie nadmorskej výšky.

Table of Content