Suunto is committed to achieving Level AA conformance for this website in conformance with the Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0 and achieving compliance with other accessibility standards. Please contact Customer Service at USA +1 855 258 0900 (toll free), if you have any issues accessing information on this website.

FREE SHIPPING FROM €150 | EASY RETURNS | SIGN UP FOR NEWSLETTER 

Suunto Essential Používateľská príručka -

Používanie profilu hĺbkomera

Profil depth meter sa používa pri šnorchlovaní. Ukazuje aktuálnu hĺbku a maximálnu hĺbku dosiahnutú pri potápaní so šnorchlom. Maximálna hĺbka pre prístroj je 10 m (32,8 stopy). Keď je aktivovaný profil depth meter, v ľavej hornej časti displeja sa zobrazí ikona vlny.

Keď je aktivovaný profil depth meter, tlačidlo View umožňuje prístup k nasledujúcim zobrazeniam:

  • Záznamník: zaznamenávanie ponorov so šnorchlom
  • Teplota: meranie aktuálnej teploty
  • Čas: zobrazenie aktuálneho času

Using snorkeling profile

Záznamy v profile hĺbkomer

Záznamník v profile depth meter pracuje podobne, ako záznamník v profile altimeter, ale namiesto zaznamenávania nadmorskej výšky zaznamenáva hĺbku ponorov pri šnorchlovaní.

Postup ukladania záznamov v profile depth meter:

  1. V režime Alti & Baro vyberte zobrazenie záznamníka.
  2. Záznam spustíte, zastavíte a reštartujete stlačením tlačidla Start Stop. Začnite šnorchlovať.
  3. Pri návrate na hladinu resetujte podržaním stlačeného tlačidla +.
POZOR:

Keď je prístroj pod vodou, nesmiete stlačiť žiadne tlačidlá.

POZNÁMKA:

Pred používaním záznamníka v profile depth meter musíte resetovať záznamník v profile altimeter. V opačnom prípade vaša maximálna hĺbka ponoru ostane rovnaká ako vaša aktuálna nadmorská výška nad hladinou.

TIP:

Po zastavení záznamníka môžete pred jeho resetovaním otvoriť záznamy a zobraziť aktuálny záznam!

Table of Content