Suunto is committed to achieving Level AA conformance for this website in conformance with the Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0 and achieving compliance with other accessibility standards. Please contact Customer Service at USA +1 855 258 0900 (toll free), if you have any issues accessing information on this website.

FREE SHIPPING FROM €150 | EASY RETURNS | SIGN UP FOR NEWSLETTER 

Suunto Essential Používateľská príručka -

Používanie profilu výškomeru

V profile altimeter sa počíta nadmorská výška na základe referenčných hodnôt. Referenčnou hodnotou môže byť tlak vzduchu pri hladine mora alebo predchádzajúci bod referenčnej hodnoty nadmorskej výšky. Keď je aktivovaný profil altimeter, na displeji je podčiarknuté slovo Alti.

Keď je aktivovaný profil altimeter, tlačidlo View umožňuje prístup k nasledujúcim zobrazeniam:

 • Záznamník: zaznamenávanie zmien nadmorskej výšky do záznamov
 • Merač rozdielu nadmorskej výšky: meranie rozdielov nadmorskej výšky od nastaveného bodu
 • Teplota: meranie aktuálnej teploty
 • Prázdne: žiadne doplnkové informácie

Using altimeter profile

Používanie merača rozdielu nadmorskej výšky

Merač rozdielu nadmorskej výšky ukazuje rozdiel nadmorskej výšky medzi nastaveným bodom a vašou aktuálnou polohou. Táto funkcia je užitočná najmä pri horolezectve, keď napríklad chcete sledovať svoj postup pozorovaním dosiahnutej výšky.

Postup použitia merača rozdielu nadmorskej výšky:

 1. V režime Alti & Baro vyberte zobrazenie merača rozdielu nadmorskej výšky.
 2. Záznam spustíte, zastavíte a reštartujete stlačením tlačidla Start Stop.
 3. Resetujete podržaním stlačeného tlačidla +.

Chystáte sa vyliezť na vrchol, ktorý je vysoký 1000 m. Chcete kontrolovať priebežný postup. V prístroji preto aktivujete merač rozdielu nadmorskej výšky. Zahájite výstup a priebežne sledujete nadmorskú výšku, aby ste videli, koľko metrov vám ostáva do ďalšieho kontrolného bodu. V určitej fáze začnete pociťovať únavu. Skontrolujete svoju nadmorskú výšku a uvidíte, že je pred vami ešte stále veľký úsek výstupu. Možno by ste mali prehodnotiť, na ktorom mieste urobíte svoj ďalší kontrolný bod.

Zaznamenávanie dát

Záznamník ukladá všetky zmeny nadmorskej výšky medzi začiatkom a zastávkami. Počas aktivity, pri ktorej sa mení nadmorská výška, môžete zaznamenávať zmeny nadmorskej výšky a neskôr si pozrieť uložené informácie.

Môžete aj nastaviť značky nadmorskej výšky, ktoré vám umožnia zobraziť dobu trvania a vystúpenú/zostúpenú výšku medzi predchádzajúcou a aktuálnou značkou. Vaše značky sú uložené v pamäti a neskôr k nim máte prístup.

Postup ukladania záznamu:

 1. V režime Alti & Baro vyberte zobrazenie záznamníka.
 2. Záznam spustíte, zastavíte a reštartujete stlačením tlačidla Start Stop.
 3. Pri zaznamenávaní môžete nastaviť značky tlačidlom +.
 4. Ak chcete údaje resetovať, podržte tlačidlo + stlačené (je to možné iba v prípade, ak je záznamník zastavený).

Zaznamenávanie výškového rozdielu: zobrazenie rozdielu nameranej nadmorskej výšky medzi počiatkom a koncom záznamu pomocou týchto ikon:

V doplnkových zobrazeniach:
Recording icon 1zobrazuje sa, keď je vaša nadmorská výška vyššia ako v počiatočnom bode,
Recording icon 2zobrazuje sa, keď je vaša nadmorská výška rovnaká ako v počiatočnom bode.
Recording icon 3zobrazuje sa, keď je vaša nadmorská výška menšia ako v počiatočnom bode,
Recording icon 4označuje, že sa zobrazuje celková vystúpená výška od začiatku záznamu,
Recording icon 5označuje, že sa zobrazuje celková zostúpená výška od začiatku záznamu.

Body nadmorskej výšky sa zaznamenávajú v závislosti od zvoleného intervalu zaznamenávania (pozrite si časť Výber intervalu zaznamenávania).

Postup zmeny intervalu zaznamenávania:

 1. V ponuke Menu vyberte položku memory.
 2. Vyberte položku rec interval.
 3. Tlačidlami + a - Light zmeňte frekvenciu zaznamenávania.
POZNÁMKA:

Odhad doby, ktorú môžete zaznamenať, je pri prechádzaní intervalmi zobrazený v dolnej časti displeja. Skutočná dĺžka záznamu sa môže nepatrne líšiť v závislosti od aktivity v priebehu intervalu zaznamenávania.

K histórii záznamov, vrátane detailov záznamu, máte prístup z položky logbook v ponuke Menu (pozrite si časť Zobrazenie a zamknutie záznamov).

TIP:

Po zastavení záznamníka môžete pred resetovaním otvoriť záznamy a zobraziť obsah aktuálneho záznamu.

Table of Content