Suunto is committed to achieving Level AA conformance for this website in conformance with the Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0 and achieving compliance with other accessibility standards. Please contact Customer Service at USA +1 855 258 0900 (toll free), if you have any issues accessing information on this website.

FREE SHIPPING FROM €150 | EASY RETURNS | SIGN UP FOR NEWSLETTER 

Suunto Essential Používateľská príručka -

Nastavenie budíka

Prístroj Suunto Essential môžete používať ako budík.

Postup otvorenia funkcie budíka a nastavenie budenia:

  1. V ponuke Menu vyberte položku Time-Date.
  2. Vyberte položku alarm.
  3. Tlačidlami + a - Light zapnite alebo vypnite budík.
  4. Zapnutie alebo vypnutie potvrďte tlačidlom Mode.
  5. Na nastavenie hodín a minút použite tlačidlá + a - Light.

Keď je budík zapnutý, na displeji sa zobrazuje alarm 01 symbol budíka.

Keď budík vyzváňa, môžete ho odložiť alebo vypnúť.

Ak vyberiete možnosť Yes alebo neurobíte nič, budenie sa preruší a reštartuje každých 5 minút, kým ho nezastavíte. Budenie môžete odložiť až 12-krát celkovo na 1 hodinu. Ak vyberiete možnosť No, budenie sa zastaví a reštartuje v rovnakom čase nasledujúci deň.

Setting alarm

TIP:

Keď je aktívne prerušenie budíka, môžete ho v režime time vypnúť podržaním stlačeného tlačidla View.

Zajtra ráno chcete vstávať veľmi skoro. Pred uložením do postele nastavíte budík v prístroji na 6:30. Druhý deň ráno vás budík zobudí o 6:30, ale chcete si ešte 5 minút pospať. Keď sa prístroj spýta, či chcete budenie odložiť, vyberiete možnosť YesYes. Po 5 minútach sa budenie začne ozývať znova. Teraz už vstanete a s chuťou sa začnete pripravovať na cestu. Aký rozdiel môže znamenať päť minút!

POZNÁMKA:

Keď je aktivované odloženie budenia, na displeji bliká symbol budíka. Po vypnutí odloženého budenia symbol budíka prestane blikať.

Table of Content