Suunto is committed to achieving Level AA conformance for this website in conformance with the Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0 and achieving compliance with other accessibility standards. Please contact Customer Service at USA +1 855 258 0900 (toll free), if you have any issues accessing information on this website.

FREE SHIPPING FROM €150 | EASY RETURNS | SIGN UP FOR NEWSLETTER 

Suunto Essential Používateľská príručka -

Zmena nastavenia času

Nastavenia času môžete zmeniť v ponuke Menu.

Postup otvorenia nastavenia času v ponuke Menu:

 1. Podržaním stlačeného tlačidla Mode otvorte ponuku Menu.
 2. Pomocou tlačidla - Light prejdite na položku Time-Date.
 3. Položku otvorte tlačidlom Mode.

Nastavenie času

V ponuke Time môžete nastaviť presný čas.

Postup nastavenia času:

 1. V ponuke Time-Date vyberte položku Time.
 2. Tlačidlami + a - Light zmeňte nastavenie hodín, minút a sekúnd.

Nastavenie dátumu

V položke Date môžete nastaviť mesiac, deň a rok.

Postup nastavenia dátumu:

 1. V ponuke Time-Date vyberte položku Date.
 2. Tlačidlami + a - Light zmeňte rok, mesiac a deň.

Informácie o zmene formátu, v ktorom sa zobrazuje čas, nájdete v časti Zmena jednotiek:.

Nastavenie duálneho času

V ponuke dual time môžete nastaviť čas pre lokalitu v inom časovom pásme.

Postup nastavenia duálneho času:

 1. V ponuke Time-Date vyberte položku dual time.
 2. Tlačidlami + a - Light zmeňte nastavenie hodín, minút a sekúnd.
POZNÁMKA:

Odporúčame nastaviť presný čas pre vašu aktuálnu polohu ako hlavný čas, pretože budík pracuje s nastavením hlavného času.

Cestujete do zahraničia a nastavíte si duálny čas, aby ste vedeli, koľko hodín je práve doma. Hlavný čas je čas, ktorý je na mieste, kde sa práve nachádzate. Teraz budete vždy vedieť miestny čas a môžete aj rýchlo skontrolovať, koľko hodín je práve doma.

Nastavenie časov východu a západu slnka

V ponuke Sunrise môžete vybrať referenčné miesto, ktoré prístroj Suunto Essential bude používať na zobrazovanie časov východu a západu slnka.

Postup nastavenia časov východu a západu slnka:

 1. V ponuke Menu vyberte položku Sunrise.
 2. Tlačidlami + a -Light prechádzajte miestami.
 3. Miesto vyberte tlačidlom Mode.
POZNÁMKA:

Ak chcete nastaviť časy východu a západu slnka pre miesto, ktoré nie je v prístroji uvedené, vyberte iné referenčné miesto v rovnakom časovom pásme. Vyberte najbližšie mesto na sever alebo na juh od vášho miesta.

Ste na túre po Algonquinu, obrovskom národnom parku na sever od Toronta. Chcete vedieť, kedy bude západ slnka, aby ste mohli včas začať stavať stan na prenocovanie. Ako referenčné mesto východu a západu slnka vyberiete Toronto. Prístroj vám teraz oznámi čas západu slnka.

Table of Content