Suunto is committed to achieving Level AA conformance for this website in conformance with the Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0 and achieving compliance with other accessibility standards. Please contact Customer Service at USA +1 855 258 0900 (toll free), if you have any issues accessing information on this website.

FREE SHIPPING FROM €150 | EASY RETURNS | SIGN UP FOR NEWSLETTER 

Suunto Essential Používateľská príručka -

Získanie správnych údajov

Zaručenie správnych údajov kompasu v režime KOMPAS: Kompas

  • Po výzve správne nakalibrujte kompas (pozrite si časť Kalibrácia kompasu).
  • Nastavte správnu hodnotu deklinácie.
  • Zariadenie držte vodorovne.
  • Zariadenie držte ďalej od kovových predmetov (napríklad šperkov) a magnetických polí (napríklad elektrických vedení).

Kalibrácia kompasu

Pri prvom používaní a po výmene batérie sa prístroj musí dôkladne skalibrovať. Keď je kalibrácia potrebná, prístroj zobrazí výzvu.

Postup kalibrácie kompasu:

  1. Držte prístroj v rovine a nenakláňajte ho do žiadneho smeru.
  2. Pomaly prístrojom otáčajte v smere hodinových ručičiek (rýchlosťou jedna otáčka za približne 15 sekúnd), kým sa neaktivuje kompas.
POZNÁMKA:

Ak zistíte odchýlky v kompase, môžete ho kalibrovať znova. V režime kompasu držte prístroj v rovine a 5 až 10-krát ním otočte v smere hodinových ručičiek.

TIP:

Ak chcete dosiahnuť čo najvyššiu presnosť, kalibrujte kompas pred každým použitím.

Getting right readings

Nastavenie hodnoty deklinácie

Papierové mapy sú orientované podľa geografického severného pólu. Kompasy však ukazujú na magnetický severný pól – oblasť nad Zemou, do ktorej sa zbiehajú magnetické siločiary. Pretože magnetický a geografický severný pól neležia na jednom mieste, musíte v kompase nastaviť deklináciu. Uhol medzi magnetickým a geografickým severným pólom je vaša deklinácia.

Setting declination value

Hodnotu deklinácie môžete nájsť na väčšine máp. Poloha magnetického severného pólu sa každý rok mení, takže najpresnejšie a najaktuálnejšie hodnoty deklinácie nájdete na internete (napríklad pre USA na stránkach National Geophysical Data Center).

Mapy pre orientačný beh sú však kreslené v relácii s magnetickým severným pólom. To znamená, že pri používaní máp pre orientačný beh musíte vypnúť opravu deklinácie nastavením hodnoty deklinácie na 0 stupňov.

Postup uloženia hodnoty deklinácie:

  1. V ponuke Menu vyberte položku Compass.
  2. Vypnite deklináciu alebo vyberte možnosť W (západ) alebo E (východ).
  3. Nastavte deklináciu tlačidlami + a - Light.

Table of Content