Suunto is committed to achieving Level AA conformance for this website in conformance with the Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0 and achieving compliance with other accessibility standards. Please contact Customer Service at USA +1 855 258 0900 (toll free), if you have any issues accessing information on this website.

FREE SHIPPING FROM €150 | EASY RETURNS | SIGN UP FOR NEWSLETTER 

Suunto Essential Používateľská príručka -

Zmena všeobecných nastavení

V ponuke General môžete upraviť všeobecné nastavenia vrátane:

 • button tone: zapnuté/vypnuté,
 • tone guide: zapnuté/vypnuté,
 • backlight: tlačidlo osvetlenia/ľubovoľné tlačidlo,
 • language: angličtina, francúzština, španielčina, nemčina.

Postup otvorenia nastavenia General v ponuke Menu:

 1. Podržaním stlačeného tlačidla Mode v režime Time, Alti & Baro alebo Compass otvorte ponuku Menu.
 2. Pomocou tlačidla - Light prejdite na položku General.
 3. Položku otvorte tlačidlom Mode.

Tón tlačidla

V ponuke Button tone môžete zapnúť alebo vypnúť tón tlačidla. Tón tlačidla počuť pri každom stlačení tlačidla ako potvrdenie akcie.

 1. V ponuke General vyberte položku Button tone.
 2. Tlačidlami + a - Light zapnete alebo vypnete tóny tlačidla.

Vedenie tónom

V ponuke tone guide môžete zapnúť alebo vypnúť vedenie tónom. Vedenie tónom počuť v nasledujúcich prípadoch:

 • zmena nastavenej hodnoty,
 • nastavenie referenčnej hodnoty nadmorskej výšky,
 • spustenie alebo zastavenie záznamníka,
 • označenie bodu nadmorskej výšky v priebehu zaznamenávania,
 • spustenie alebo zastavenie stopiek,
 • prepínanie prístroja medzi profilmi altimeter a Barometer, keď sa používa profil automatic.

Postup zapnutia alebo vypnutia vedenia tónom:

 1. V ponuke General vyberte položku Tone guides.
 2. Tlačidlami + a - Light zapnite alebo vypnite vedenie tónom.

Presvetlenie

V ponuke Backlight môžete prepínať medzi dvoma rôznymi funkciami osvetlenia: akékoľvek tlačidlo a tlačidlo osvetlenia.

Postup nastavenia presvetlenia na normálne používanie alebo používanie v noci:

 1. V ponuke General vyberte položku Backlight.
 2. Možnosti presvetlenia light button a any button sa prepínajú tlačidlami + a - Light.

Ak vyberiete možnosť light button, presvetlenie sa bude aktivovať tlačidlom - Light. Presvetlenie sa automaticky vypne po 5 sekundách. Ak chcete používať presvetlenie v ponuke Menu, musíte ho aktivovať v režime Time, Alti & Baro alebo Compass ešte pred otvorením ponuky Menu. Presvetlenie bude potom aktívne, až kým neukončíte ponuku Menu.

Ak ste vybrali možnosť any button, presvetlenie bude aktivované stlačením ktoréhokoľvek tlačidla.

Jazyk

V ponuke Language môžete vybrať jazyk používateľského rozhrania prístroja Suunto Essential (angličtina, nemčina, francúzština alebo španielčina).

Postup výberu jazyka:

 1. V ponuke General vyberte položku Language.
 2. Tlačidlami + a - Light vyberte jazyk v zozname.

Aktivácia zámku tlačidiel

Zámok tlačidiel môžete aktivovať alebo deaktivovať stlačením a podržaním tlačidla -Light. Aktivovaný zámok tlačidiel je indikovaný symbolom zámku icon button lock .

POZNÁMKA:

Aj keď je aktivovaný zámok tlačidiel, môžete prepínať zobrazenie a zapínať presvetlenie.

Table of Content