Suunto is committed to achieving Level AA conformance for this website in conformance with the Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0 and achieving compliance with other accessibility standards. Please contact Customer Service at USA +1 855 258 0900 (toll free), if you have any issues accessing information on this website.

FREE SHIPPING FROM €150 | EASY RETURNS | SIGN UP FOR NEWSLETTER 

Suunto Essential Používateľská príručka -

Začíname

Základné nastavenia

Stlačením ktoréhokoľvek tlačidla aktivujte prístroj Suunto Essential. Zobrazí sa výzva na výber jazyka, jednotiek (britské alebo metrické), času a dátumu. Na zmenu nastavení použite pravé horné + a pravé dolné - Light tlačidlo. Hodnotu potvrdíte a na ďalšiu položku ponuky sa presuniete stlačením pravého stredného tlačidla Mode. Na predchádzajúcu položku ponuky sa môžete kedykoľvek vrátiť stlačením ľavého dolného tlačidla View. Po úprave nastavení podľa svojich požiadavkou môžete začať používať základné funkcie času prístroja Suunto Essential.

Basic settings

POZNÁMKA:

Ak chcete získať správne namerané hodnoty, musíte nastaviť výškomer, barometer a kompas. Podrobené informácie o správnom nastavení týchto funkcií nájdete v Používateľskej príručke.

Režimy

Prístroj Suunto Essential má tri režimy: time, ALTI & BARO a Compass. Tieto režimy sú podrobne popísané v Používateľskej príručke. Aktívny režim indikuje rámček okolo názvu režimu. Medzi hlavnými režimami môžete prepínať pravým stredným tlačidlom Mode. Skúste to!

Modes

Zobrazenia

Každý režim ponúka zobrazenia, ku ktorým máte prístup ľavým dolným tlačidlom View. Zobrazenia sú uvedené v dolnej časti displeja. Zobrazenia obsahujú doplnkové informácie o aktívnom režime, napríklad zobrazenie sekúnd ako doplnková informácia v režime time. Niektoré zobrazenia sú aj interaktívne.

Prístroj Suunto Essential má štyri interaktívne zobrazenia:

  • Stopky (režim time)
  • Odpočítavací časomer (režim time)
  • Záznamník (režim ALTI & BARO)
  • Merač rozdielu nadmorskej výšky (režim ALTI & BARO)

Keď sú povolené interaktívne zobrazenia, môžete ich spustiť, ukončiť a reštartovať horným ľavým tlačidlom Start Stop a resetovať podržaním stlačeného pravého horného tlačidla +. V režime time otvorte stopky a skúste to!

Views

Menu

V ponuke Menu môžete zmeniť hodnoty, zmeniť všeobecné nastavenia a jednotky alebo zobraziť záznamy uložené v záznamníku. Ak chcete otvoriť ponuku Menu, podržte stlačené pravé stredné tlačidlo Mode v režime time, ALTI & BARO alebo Compass. Segmenty na vonkajšom okraji displeja indikujú čas vášho prechodu. Ponuku Menu ukončite stlačením ľavého horného tlačidla Start Stop. Keď je v ponuke Menu k dispozícii možnosť ukončenia, na displeji vedľa tlačidla Start Stop sa zobrazuje symbol X. Oboznámte sa s postupom otvorenia a ukončenia ponuky Menu!

Menu

Presvetlenie

Presvetlenie môžete v ktoromkoľvek režime aktivovať stlačením pravého dolného tlačidla - Light. Presvetlenie sa automaticky vypne po 5 sekundách. Ak chcete používať presvetlenie v ponuke Menu, musíte ho aktivovať v režime time, ALTI & BARO alebo Compass ešte pred otvorením ponuky Menu. Po návrate do režimu sa obnoví normálny stav presvetlenia.

Zámok tlačidiel

Zámok tlačidiel môžete aktivovať alebo vypnúť podržaním stlačeného pravého dolného tlačidla -Light.

POZNÁMKA:

Aj keď je aktivovaný zámok tlačidiel, môžete prepínať zobrazenia a zapínať presvetlenie.

Zmena hodnôt

Nastavenia sa môžu meniť len v ponuke Menu. Ak chcete otvoriť ponuku Menu, v režime time, ALTI&BARO alebo Compass podržte stlačené pravé stredné tlačidlo Mode. Všetky zmeny urobené v ponuke Menu sa okamžite uplatnia. Otvoríte napríklad položku TIME-DATE v ponuke Menu, zmeníte čas z 12:30 na 11:30 a ukončíte ponuku. Čas bude nastavený na 11:30.

Table of Content