Suunto is committed to achieving Level AA conformance for this website in conformance with the Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0 and achieving compliance with other accessibility standards. Please contact Customer Service at USA +1 855 258 0900 (toll free), if you have any issues accessing information on this website.

FREE SHIPPING FROM €150 | EASY RETURNS | SIGN UP FOR NEWSLETTER 

Suunto Kailash Používateľská príručka - 2.0

Budík

Môžete nastaviť jeden denný budík. Keď nastavíte budík, zobrazí sa na časovej osi.

alarm timeline

Nastavenie budíka:

  1. Podržte stlačené stredné tlačidlo a otvorí sa ponuka možností.
  2. Stlačením stredného tlačidla prejdite do ponuky Time & date (Čas a dátum).
  3. Stlačením stredného tlačidla prejdite do nastavení budíka.
  4. Zapnite budík a potvrďte.
  5. Nastavte hodinu a minúty a potvrďte.
  6. Podržaním stlačeného stredného tlačidla opustite nastavenie.

Table of Content