Suunto is committed to achieving Level AA conformance for this website in conformance with the Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0 and achieving compliance with other accessibility standards. Please contact Customer Service at USA +1 855 258 0900 (toll free), if you have any issues accessing information on this website.

FREE SHIPPING FROM €150 | EASY RETURNS | SIGN UP FOR NEWSLETTER 

Suunto Kailash Používateľská príručka - 2.0

Kompas

Zariadenie Suunto Kailash je vybavené digitálnym kompasom, ktorý možno používať na orientáciu na súši aj na mori. Kompas má kompenzáciu naklápania, preto strelka ukazuje na sever, aj keď hodinky nedržíte rovno.

Zobrazenie kompasu je predvolene vypnuté. Zobrazenie kompasu možno zapnúť v ponuke možností LOCATION (POLOHA) » Compass (Kompas).

Po aktivovaní môžete otvoriť kompas zo zobrazenia navigácie jedným alebo dvomi stlačeniami dolného tlačidla podľa toho, koľko POI ste uložili.

compass Kailash

Kalibráciou kompasu sa zaisťuje jeho presnosť. Kompas sa musí nakalibrovať pri prvom použití alebo po aktualizácii softvéru. Ak chcete kalibrovať kompas, vykonávajte rukou pohyb v tvare číslice 8.

calibrating compass Kailash

Kompas možno kedykoľvek znovu nakalibrovať, keď ste na displeji navigácie, podržaním stlačeného dolného tlačidla.

Table of Content