Suunto is committed to achieving Level AA conformance for this website in conformance with the Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0 and achieving compliance with other accessibility standards. Please contact Customer Service at USA +1 855 258 0900 (toll free), if you have any issues accessing information on this website.

FREE SHIPPING FROM €150 | EASY RETURNS | SIGN UP FOR NEWSLETTER 

Suunto Kailash Používateľská príručka - 2.0

Odpočítavací časovač

Odpočítavací časovač možno spustiť v ponuke možností TIME & DATE (ČAS A DÁTUM) » Countdown (Odpočítavanie). Po nastavení odpočítavaného času hodinky zobrazia nastavený čas a lištu odpočítavania.

countdown view

Aktivovanie odpočítavacieho časovača:

  1. Podržte stlačené stredné tlačidlo a otvorí sa ponuka možností.
  2. Stlačením stredného tlačidla prejdite do ponuky TIME & DATE (ČAS A DÁTUM).
  3. Prejdite na položku Countdown (Odpočítavanie) a stlačte stredné tlačidlo.
  4. Nastavte hodiny a minúty a potvrďte.
  5. Podržaním stlačeného stredného tlačidla opustite nastavenie.

Časovač možno spustiť a zastaviť stlačením tlačidla 7R. Kým je časovač spustený, môžete stlačením dolného tlačidla preskočiť na ďalšiu minútu (vynulovať sekundy).

Podržaním stlačeného tlačidla 7R sa časovač vynuluje.

Keď čas na časovači uplynie, stlačením dolného tlačidla sa môžete vrátiť na displej hlavného času.

Table of Content