Suunto is committed to achieving Level AA conformance for this website in conformance with the Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0 and achieving compliance with other accessibility standards. Please contact Customer Service at USA +1 855 258 0900 (toll free), if you have any issues accessing information on this website.

FREE SHIPPING FROM €150 | EASY RETURNS | SIGN UP FOR NEWSLETTER 

Suunto Kailash Používateľská príručka - 2.0

Podsvietenie

Zariadenie Suunto Kailash má dve svetlá: bežné podsvietenie a extra jasné podsvietenie, ktoré možno používať ako baterku (pozri Baterka).

Ak chcete aktivovať podsvietenie, podržte stlačené dolné tlačidlo.

Podsvietenie má tri režimy, ktoré možno meniť v ponuke možností GENERAL (VŠEOBECNÉ) » Display (Displej) » Backlight mode (Režim podsvietenia).

  • Night (Noc): Stlačením ľubovoľného tlačidla sa podsvietenie aktivuje na 8 sekúnd.
  • Normal (Normálne) (predvolené): Dlhým stlačením tlačidla sa podsvietenie aktivuje na 8 sekúnd.
  • Toggle (Prepínanie): Dlhým stlačením tlačidla sa aktivuje podsvietenie, ktoré bude svietiť, kým znovu nestlačíte tlačidlo.
  • Off (Vypnuté): Bez podsvietenia.

Úroveň jasu podsvietenia možno nastaviť aj v ponuke možností GENERAL (VŠEOBECNÉ) » Display (Displej)» Backlight brightness (Jas podsvietenia).

Table of Content