Suunto is committed to achieving Level AA conformance for this website in conformance with the Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0 and achieving compliance with other accessibility standards. Please contact Customer Service at USA +1 855 258 0900 (toll free), if you have any issues accessing information on this website.

FREE SHIPPING FROM €150 | EASY RETURNS | SIGN UP FOR NEWSLETTER 

Suunto Kailash Používateľská príručka - 2.0

Prezeranie pomocou režimu aktivity

Hodinky Suunto Kailash kontrolujú vašu polohu každých 10 minút a aktualizujú čas, polohu a štatistiky 7R. Pri bežnom každodennom používaní je tento interval dostatočný na poskytovanie primerane podrobných údajov o ceste pri zachovávaní čo najdlhšej výdrže batérie.

Za určitých okolností však môžete vyžadovať ešte podrobnejšie informácie, napríklad ak si idete ráno zabehať v neznámom meste alebo pri turistike v miestnej prírodnej rezervácií.

Režim aktivity využíva vysokovýkonný systém GPS a GLONASS so sekundovým intervalom zisťovania, vďaka čomu poskytuje presnejšiu trasu na navigáciu v prírode a v mestách a zároveň zvyšuje presnosť štatistík 7R.

POZNÁMKA:

GLONASS sa používa len v režime aktivity. Bežné sledovanie trasy pre štatistiky 7R využíva GPS.

Na spustenie režimu aktivity podržte stlačené tlačidlo 7R.

V režime aktivity sa na displeji zobrazí:

  • Horný riadok: stopy
  • Stredný riadok: vzdialenosť
  • Dolný riadok: rýchlosť, tempo, priemerné tempo, čas, nadmorská výška, úroveň nabitia batérie

activity recording

Stlačením dolného tlačidla môžete zmeniť údaj v dolnom riadku. Stlačením stredného tlačidla môžete navigovať na konkrétne miesto (pozri Vyhľadanie cesty späť).

Režim aktivity môžete pozastaviť a obnoviť stlačením tlačidla 7R. Na ukončenie režimu aktivity podržte stlačené tlačidlo 7R. S úplne nabitou batériou môžete zaznamenávať asi sedem hodín v režime aktivity.

Režim aktivity sa automaticky deaktivuje, ak:

  • 30 minút nie je dostupný signál GPS
  • úroveň nabitia batérie klesne pod 10 %

Keď sa režim aktivity automaticky zastaví, hodinky vás upozornia prostredníctvom správy Resuming normal GPS (Obnovenie bežného GPS).

Alebo môžete kedykoľvek deaktivovať režim aktivity tak, že podržíte stlačené tlačidlo 7R. Odporúčame deaktivovať režim aktivity, ak budete určitý čas na jednom mieste, napr. pri zastávke na občerstvenie počas túry, aby sa minimalizovala spotreba energie batérie.

Protokoly

Pri každom použití režimu aktivity sa v hodinkách v záznamníku uloží protokol so záznamom. Každý protokol obsahuje okrem dátumu a času vzdialenosť, trvanie, priemernú rýchlosť, maximálnu rýchlosť a priemerné tempo.

Prístup k protokolom aktivít:

  1. Podržte stlačené stredné tlačidlo a otvorí sa ponuka možností.
  2. Dolným tlačidlom prejdite nadol na položku ACTIVITY LOGS (PROTOKOLY AKTIVÍT) a stlačte stredné tlačidlo.
  3. Horným a dolným tlačidlom prechádzajte zoznamom protokolov a stredným tlačidlom vyberte požadovaný protokol.
  4. Z protokolu odídete stlačením stredného tlačidla.

V záznamníku je možné uložiť až 100 protokolov. Keď sa záznamník naplní, ako prvé sa prepíšu najstaršie protokoly.

Table of Content