Suunto is committed to achieving Level AA conformance for this website in conformance with the Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0 and achieving compliance with other accessibility standards. Please contact Customer Service at USA +1 855 258 0900 (toll free), if you have any issues accessing information on this website.

NEW! WE NOW SHIP TO SLOVAKIA | HELLO WINTER 2021 | EASY RETURNS

Suunto Kailash Používateľská príručka - 2.0

Stopky

Stopky možno aktivovať v ponuke možností TIME & DATE (ČAS A DÁTUM) » Stopwatch (Stopky). Po aktivovaní stopiek sa zobrazí časovač.

stopwatch view

Časovač možno spustiť a zastaviť stlačením tlačidla 7R.

Podržaním stlačeného tlačidla 7R sa časovač vynuluje.

Keď čas na časovači uplynie, stlačením dolného tlačidla sa môžete vrátiť na displej hlavného času.

Table of Content