Suunto is committed to achieving Level AA conformance for this website in conformance with the Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0 and achieving compliance with other accessibility standards. Please contact Customer Service at USA +1 855 258 0900 (toll free), if you have any issues accessing information on this website.

FREE SHIPPING FROM €150 | EASY RETURNS | SIGN UP FOR NEWSLETTER 

Suunto Kailash Používateľská príručka - 2.0

Suunto 7R App

Spárovaním zariadenia Suunto Kailash s aplikáciou Suunto 7R App budete môcť dostávať upozornenia do hodiniek, prispôsobiť nastavenia hodiniek a zdieľať svoje dobrodružstvá.

Párovanie pomocou aplikácie Suunto 7R App

Ak ste hodinky ešte nespárovali pomocou aplikácie Suunto 7R Appzobrazia výzvu na spárovanie pri prvom zobrazení nastavení CONNECTIVITY (PRIPOJENIE).

Párovanie hodiniek a aplikácie:

 1. Stiahnite si aplikáciu Suunto 7R App z obchodu iTunes App Store a nainštalujte ju do kompatibilné zariadenia Apple.
 2. Spustite aplikáciu a zapnite rozhranie Bluetooth, ak ešte nie je zapnuté. Nechajte aplikáciu bežať v popredí mobilného zariadenia.
 3. Podržte stlačené stredné tlačidlo na hodinkách a otvorí sa ponuka možností.
 4. Dolným tlačidlom prejdite na položku CONNECTIVITY (PRIPOJENIE) a vyberte stredným tlačidlom.
 5. Na otázku Yes (Spárovať mobilnú aplikáciu?) odpovedzte Pair MobileApp? (Áno).
 6. Do poľa požiadavky na párovanie zadajte prístupový kľúč zobrazený na displeji hodiniek a ťuknite na tlačidlo Pair (Párovať).

Bluetooth

Rozhranie Bluetooth je v zariadení Suunto Kailash predvolené zapnuté. Aktivuje sa automaticky, aby odosielalo a prijímalo informácie pri párovaní hodiniek s vaším mobilným zariadením pomocou aplikácie Suunto 7R App.

Ak však aplikáciu nepoužívate alebo nechcete mať zapnuté rozhranie Bluetooth, môžete ho vypnúť. Rozhranie Bluetooth je viditeľné, len ak je telefón s hodinkami už spárovaný.

Zapnutie/vypnutie rozhrania Bluetooth:

 1. Podržte stlačené stredné tlačidlo a otvorí sa ponuka možností.
 2. Dolným tlačidlom prejdite na položku CONNECTIVITY (PRIPOJENIE) a vyberte stredným tlačidlom.
 3. Dolným tlačidlom prejdite na položku Bluetooth (Bluetooth) a vyberte stredným tlačidlom.
 4. Tlačidlom 7R funkciu zapnite/vypnite a potvrďte stredným tlačidlom.
 5. Podržaním stlačeného stredného tlačidla ukončite ponuku.

Oznámenia

Ak ste zariadenie Suunto Kailash spárovali s aplikáciou Suunto 7R App, môžete na hodinky dostávať hovory, správy a oznámenia Push.

notifications Kailash

Oznámenia automaticky zmiznú, keď si ich pozriete na smarftóne.

Zapnutie/vypnutie upozornení:

 1. Podržte stlačené stredné tlačidlo a otvorí sa ponuka možností.
 2. Dolným tlačidlom prejdite na položku CONNECTIVITY (PRIPOJENIE) a vyberte stredným tlačidlom.
 3. Dolným tlačidlom prejdite na položku Notifications (Upozornenia) a vyberte stredným tlačidlom.
 4. Tlačidlom 7R funkciu zapnite/vypnite a potvrďte stredným tlačidlom.
 5. Podržaním stlačeného stredného tlačidla ukončite ponuku.

Table of Content