Suunto is committed to achieving Level AA conformance for this website in conformance with the Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0 and achieving compliance with other accessibility standards. Please contact Customer Service at USA +1 855 258 0900 (toll free), if you have any issues accessing information on this website.

FREE SHIPPING FROM €150 | EASY RETURNS | SIGN UP FOR NEWSLETTER 

Suunto Kailash Používateľská príručka - 2.0

Vyhľadanie cesty späť

Stlačením stredného tlačidla prejdete na displej navigácie s možnosťou Find back (Vyhľadanie cesty späť). Možnosť Find back (Vyhľadanie cesty späť) stanoví smer a vzdialenosť k danému miestu záujmu alebo k domovskej polohe.

Funkcia Find back (Vyhľadanie cesty späť) využíva GPS aj digitálny kompas. Ak ste kompas ešte nepoužívali, pred zobrazením navigácie ho musíte nakalibrovať.

Môžete navigovať domov (ak je nastavená domovská poloha, pozri Domovská poloha) alebo do miesta záujmu, ktoré definujete na základe svojej aktuálnej polohy.

findback

Ak chcete zmeniť miesto záujmu alebo zobraziť zobrazenie kompasu, stlačte dolné tlačidlo.

Miesto záujmu (POI)

Zariadenie Suunto Kailash dokáže uložiť dve miesta záujmu (POI). Jedno je vaša domovská poloha a druhé je POI, ktoré môžete kedykoľvek uložiť pomocou aktuálnej polohy.

Uloženie POI, napríklad hotela v meste, ktoré ste navštívili prvýkrát:

  1. Stlačením stredného tlačidla prejdite na displej navigácie.
  2. Keď ste na mieste, ktoré chcete označiť ako POI, stlačte tlačidlo 7R.
  3. Počkajte, kým hodinky získajú signál GPS a potvrdia uloženie polohy.

Čas uloženia POI je zobrazený vedľa ikony POI na displeji navigácie.

Table of Content