Suunto is committed to achieving Level AA conformance for this website in conformance with the Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0 and achieving compliance with other accessibility standards. Please contact Customer Service at USA +1 855 258 0900 (toll free), if you have any issues accessing information on this website.

FREE SHIPPING FROM €150 | EASY RETURNS | SIGN UP FOR NEWSLETTER 

Suunto Kailash Používateľská príručka - 2.0

Domovská poloha

Zariadenie Suunto Kailash používa vašu domovskú polohu na štatistiku 7R, ako aj na aktualizáciu vášho domovského času.

Odporúčame nastaviť si domovskú polohu hneď, ako začnete používať hodinky. Ak si nenastavíte domovskú polohu, nezískate kompletnú súpravu štatistík pre svoj záznamník 7R (pozri Úprava nastavení).

Nastavenie domovskej polohy:

  1. Podržte stlačené stredné tlačidlo a otvorí sa ponuka možností.
  2. Stlačením dolného tlačidla prejdite na možnosť LOCATION (POLOHA) a vyberte stredným tlačidlom.
  3. Stlačením dolného tlačidla prejdite na možnosť Set home location (Nastaviť domovskú polohu) a vyberte stredným tlačidlom.

home time view

Table of Content